ดิฉัน นางสาวพัชรี วิชัย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

หลักสูตร: SC05 การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้การทำน้ำพริกพื้นบ้าน เพื่อยกระดับสินค้า OTOP เพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยี ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 21 พศจิกายน 2564  ดิฉันและทีมผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งอาจารย์ประจำตำบลได้ลงพื้นที่จัดอบรม ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองแม่มด กิจกรรมแรกคือ การอบรมการจัดการขยะและธนาคารขยะในชุมชน โดยมีนางพิมลรัตน์ วงษ์สุรินทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านโคกใหญ่ ได้มาเล่าถึงประสบการณ์การทำธนาคารขยะในชุมชน รวมทั้งเล่าถึงปัญหาและให้คำแนะนำการแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านหมู่ที่ 10 บ้านหนองแม่มด ที่ได้เริ่มทำธนาคารขยะในชุมชนอีกด้วย หลังจากนั้นได้รับฟังการถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพจากผักและผลไม้ ซึ่งมีวัตถุดิบที่ใช้การทำ ได้แก่ เศษซากพืชสด 3 ส่วน หรือเศษซากสัตว์ 1 ส่วน และกากน้ำตาล 1 ส่วน วิธีทำน้ำหมักชีวภาพจากผักผลไม้ คือ นำเศษซากพืชผสมรวมกับกากน้ำตาล หมักทิ้งไว้ 7-15 วัน ก็จะได้หัวเชื้อน้ำหมักชีวภาพ สามารถนำไปฉีดพ่นเพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในนาข้าวหรือสวนผักต่างๆได้

กิจกรรมต่อมาคือ การประชุมและพูดคุยเกี่ยวกับการทำคลิปวิดีโอสตอรี่ 6 เรื่องเด่นของตำบลร่อนทอง ได้แก่ 1.ประวัติตำบลร่อนทอง 2.ร่อนทองคาเฟ่ 3.ทอเสื่อกก 4.ความเชื่อศาลปู่อุดม 5.เปลญวน 6.โคกหนองนาโมเดล ซึ่งผู้ปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มได้อธิบายคอนเซ็ปต์การทำคลิปวิดีโอ หลังจากนั้นจะมีอาจารย์คอยให้คำแนะนำ และกิจกรรมสุดท้ายคือ กิจกรรมทำความดี จิตอาสา โดยได้ร่วมมือกันทำความสะอาด เก็บขยะบริเวณรอบๆศาลาประชาคมหมู่บ้าน และฉีดพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ในโต๊ะ เก้าอี้ที่ใช้ในการจัดอบรมด้วย

จากการลงพื้นที่จัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนทั้งสองหมู่บ้าน และชาวบ้านหนองแม่มดเป็นอย่างดี ชาวบ้านทุกคนให้ความร่วมมือพูดคุยเป็นกันเอง รวมถึงทีมผู้ปฏิบัติงานU2T ตำบลร่อนทองได้สร้างความสามัคคีและได้รับความรู้ในการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อไปพัฒนาและต่อยอดชุมชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

อื่นๆ

เมนู