โครงการยกระรับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

                  ดิฉันนางสาวสุมาลี พลเลื่อย ตำแหน่งปฏิบัติงานประชาชน เขียนบทความประจำเดือนธันวาคม 2564 ดิฉันเป็นผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการปฏิบัติงานที่ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

     นางสาสุมาลี พลเลื่อย

                 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 คณะอาจารย์ได้นำทีมพวกดิฉันลงพื้นที่ ณ บ้านหนองแม่มด หมู่ที่10 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อลงพื้นที่ไปจัดกิจกรรมต่อยอดน้ำพริกของกลุ่มแม่บ้านบ้านหนองแม่มด ทางคณะอาจารย์ได้สนับสนุนการทำน้ำพริกของแม่บ้านบ้านหนองแม่มด และได้มอบกระปุกบรรจุภัณฑ์พร้อมด้วยสลากสติ๊กเกอร์โลโก้มอบให้กลุ่มแม่บ้านแล้วทั้งนี้ทางกลุ่มแม่บ้านยังได้พาทำปุ๋ยหมักไว้ใช้เองในครัวเรือน เพื่อที่เราจะได้ลดสารเคมีและเราก็ไม่ต้องไปชื้อปุ๋ยที่ตลาดมาใช้ เรามาดูกันว่าวิธีการทำปุ่ยหมักมีส่วนผสมอะไรบ้าง

    วัสดุที่ใช้ในการผลิตน้ำหมักชีวภาพ

         น้ำหมักชีวภาพจากผักผลไม้ จำนวน 50 ลิตร (ใช้เวลาในการหมัก 7 วัน)

  ผักหรือผลไม้                                            40 กิโลกรัม

  กากน้ำตาล                                               10 กิโลกรัม

  (หรือน้ำตาลทราย)                                        5 กิโลกรัม

  สารเร่งซุบเปอร์ พด.2                             1 ซอง(25 กรัม)

 วิธีการผลิตน้ำหมักชีวภาพ

1 หันหรือสับวัสดุพืชหรือสัตว์ให้เป็นชิ้นเล็กๆ

2 ผสมกากน้ำตาลกับน้ำในถังหมักคนให้ส่วนผสมเข้ากัน

3 ใส่สารเร่งซุบเปอร์ พด.2 จำนวน1 ชองในส่วนผสมของกากน้ำตาลกับน้ำ คนให้เข้ากันนาน 5 นาที

4 นำเศษพืชหรือผักใส่ลงไปในถังหมัก และคนส่วนผสมให้เข้ากัน

5 ปิดผาไม่ต้องสนิทและตั้งไว้ในทีร่ม

6 ในระหว่างหมัก คนหรือกวน 1-2 ครั้งต่อวัน เพื่อระบายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และทำให้ส่วนผสมคลุกเคล้าได้ดียิ่งขึ้น

การพิจารณาน้ำหมักชีวภาพที่หมักสมบูรณ์แล้ว

การเจริญของจุลทรีย์น้อยลงโดยคราบเชื้อที่พบในช่วงแรกจะลดลง

ไม่พบพ่องก๊าซคาร์บอบไดออกไซด์

กลิ่นแอลกอฮอล์ลดลง

ความเป็นกรดเป็นด่าง (ph) อยู่ระหว่าง 3-4

 การทำปุ๋ยหมักเราก็นำเศษอาหารเศษผลไม้ที่เราไม่ใช้แล้วเราไม่ต้องทิ้งเราก็เอามาทำปุ๋ยหมักไว้ใช้ในครัวเรือนได้อีกด้วยและหลังจากนั่นอาจารย์ก็ได้พูดคุยกับพวกดิฉันให้พวกดิฉันทำคลิปเรื่องเล่า 6 เรื่อง

ของตำบลร่อนทองและแบ่งทีมกันออกเป็น 6 กลุ่ม และกลุ่มดิฉันก็ทำทำคลิปเรื่องเล่าของร่อนทองคาเฟ่

              สรุปผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านเป็นอย่างดีผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านต้อนรับเป็นอย่างดีมีการออกความคิดเห็นและช่วยทำให้ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานและงานออกมาราบรื่นในการปฏิบัติงานในครั้งนี้

 

 

อื่นๆ

เมนู