โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

บทความรายงานผลปฏิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม 2564

          ดิฉันนางสุพรรณ อุปเท่ห์ ตำแหน่งประชาชน เขียนบทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ดิฉันเป็นผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ปฏิบัติงานที่ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

นางสุพรรณ อุปเท่ห์

          เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ดิฉันได้ลงสำรวจ หนองใหญ่ บ้านร่อนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหนองน้ำที่ทำประโยชน์ ได้หลายอย่างเช่น เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เป็นแหล่งอาหารให้นกเป็ดน้ำ และสัตว์เลี้ยงต่างๆในชุมชน และได้มาสำรวจร้านอาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว ส้มตำ เป็นต้น ร้านเปิด 07:00 น. ปิดร้าน 17:30 น. ต่อมาได้สำรวจ อ.ส.ม. สำรวจโควิด ย้ายจากจังหวัดอื่น มีอยู่ 5 ราย อ.ส.ม. ก็ได้มีการประสานบอกให้ทั้ง 5 คนได้อยู่บ้านเพื่อกักตัว 14 วัน  บ้านหนองปรือ หมู่ 14 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ไปสำรวจบ้านของ นายสุทธี ขอนรัมย์ ซึ่งเป็นผู้นำชุมชน บ้านหนองปรือ ได้เลี้ยงหมู 3 ตัว เลี้ยงวัว 6 ตัว การเลี้ยงวัวและวัว หรือที่เป็นเกษตรกร ร้อยละ 80% ของหมู่บ้าน และมีร้านค้ ร้านอาหารตามสั่ง สำรวจโควิด ไม่มีกลุ่มเสี่ยงย้ายเข้ามาในหมู่บ้าน จากนั้นก็ได้เดินทางไปที่บ้านระหาร หมู่ 13 ตำบลร่อนทอง อำเภอสึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ไปสำรวจร้านค้า ร้ารอาหาร แม่ค้าก็ได้มีการป้องกันโควิดอย่างเข้มงวดและได้ไปสำรวจสอบถาม อ.ส.ม. เกี่ยวกับข้อมูลโควิดในหมู่บ้าน มีคนย้ายมาจากจังหวัดอื่น หรือกลุ่มเสี่ยง มี 1 ราย แต่ก็กักตัวเอง ไม่ออกไปไหน สถานที่กักตัวคือที่ไร่ ที่นา ของผู้กักตัวอยู่ที่นา เป็นเวลา 14 วัน อาชีพหลักของชาวบ้าน บ้านระหาร หมู่ 13 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ คือการทำไร่อ้อย ปลูกมัน ทำนา เลี้ยงสัตว์ บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ 9 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ หมู่บ้านระหารกับหนองน้ำขุ่นเป็นหมู่บ้านที่ติดกัน ส่วนมากชาวบ้าน ทำอาชีพ ทำไร่อ้อย ปลูกมัน และทำนา เลี้ยงสัตว์ วัว หมู และกระบือ และไม่มีผู้ได้รับเชื้อโรคติด (โควิด19) และได้ไปที่ บ้านโศกคลอง หมู่ 18 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้นำชุมชนเริ่มเอาดอกไม้สวยๆมาปลูก ที่แก้มลิง และได้ทำถนนขึ้นไปที่สันคูของแก้มลิงเพื่อจะได้เดินทางขึ้นไปที่แก้มลิงได้สะดวกขึ้น และอยากเสนอภูมิปัญญาชาวบ้านฝีมือการทอเสื่ออีกอย่าง เขาทำได้สวยมาก และได้ไปสอนนักเรียนมัธยม ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ฝีมืออยากรส่งเสริม ชาวบ้านร่วมมือดีมาก อาชีพทำไร่ ทำนา ปลูกยางพารา เลี้ยงสัตว์ และสำรวจ โควิด ไม่มีผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

จากการลงพื้นที่ประชุม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ดิฉันก็ได้มีการถ่ายภาพและวีดีโอ ในขณะประชุม เพื่อที่จะได้เอามาฟังการสรุปงาน และเก็บไว้ฟังเพื่อทบทวนการประชุม เพื่อที่จะได้นำข้อมูลและคำแนะนำเพื่อจะได้นำไปใช้ในเวลาที่ปฏิบัติงาน

 

 

อื่นๆ

เมนู