บทความรายงานปฏิบัติงานประจำเดือน   พฤษภาคม   2564

 ดิฉันนางสาว   สุมาลี  พลเลื่อย  ตำแหน่งปฏิบัติงาน   (ประชาชน) เป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ  และสังคมแบบบูรณาการ  ปฏิบัติงานที่ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

นางสาว สุมาลี พลเลื่อย

เมื่อวันที่ 10  พฤษภาคม  2564   ดิฉันได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนหมู่บ้านในช่วงสถานการณ์ โควิด 19  ดิฉันได้รับมอบหมายให้สำรวจ 5 หมู่บ้านคือ

  • หมู่ 1 บ้านร่อนทอง ชาวบ้านทำไร่ทำสวน และรับจ้างทั่วไป หมู่บ้านนี้มีผู้เดินทางมาต่างจังหวัดเช้ามาอยู่ในหมู่บ้าน ทางด้าน อ ส ม  รพ สต ก็จะให้กักตัว 14 วัน และตรวจหาเชื้อ และหมู่บ้านนี้ก็ยังไม่มีใครติดเชื้อ หมู่ 1 บ้านร่อนทอง มีร้านค้า ร้านก๋วยเตี๋ยวแต่ละร้านมีการคัดกรองลูกค้าที่จะเข้ามาชื้อชอง หรือกินก๋วยเตี๋ยว บ้านร่อนทอง มีหนองใหญ่ที่จะทำเป็นสถานท่องเที่ยว  เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน ก็ยังมีประเพณีแข่งเรือยาวของตำบลอีกด้วย
  • หมู่ 9 บ้านหนองน้ำขุ่น ชาวบ้านบางครัวเรือนก็รับจ้างทั่วไป  ส่วนมากจะทำไร่ทำสวนเป็นส่วนใหญ่ หมู่บ้านนี้มีผู้มาจากต่างจังหวัดประมาน 4-5 คน  อ ส ม  รพ  สต  ก็จะเข้ามาให้กักตัว 14 วัน ตรวจหาเชื้อเหมือนกันทุกพื้นที่ หมู่บ้านนี้ก็ไม่มีใครติดเชื้อหมู่บ้านนี้มีเกษตรกรคนหนึ่งชื่อ  นาย อำคา วงษ์สามารถ เลี้ยงไก่ชนไว้เป็นจำนวนมาก จากการสอบถาม นาย อำคา  วงษ์สามารถ บอกว่าเลี้ยงไว้เป็นพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ และจำหน่าย
  • หมู่ 13 บ้านระหาร ชาวบ้านทำนาทำสวน ไม่ค่อยได้ออกไปไหน ชาวบ้านบอกว่าในสถานการณ์แบบนี้จะทำมาค้าขายก็ลำบากจะไปไหนมาไหนก็ยากลำบาก ร้านค้าร้านก๋วยเตี๋ยวก็ขายไม่ดี หมู่บ้านนี้ไม่มีคนในพื้นที่เสี่ยงเข้ามาและก็ไม่พบผู้ติดเชื้อ
  • หมู่ 14 บ้านหนองปรือ แต่ละครัวเรือนก็มีอาชีพทำนาทำสวนทำไร่เช่นกันบางครอบครัวก็ไปรับจ้างต่างถิ่นและไม่สามารถกลับบ้านได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ถ้ามาก็ต้องกักตัวและตรวจหาเชื้อเลยไม่มีใครกลับบ้านและหมู่บ้านนี้มีการทอเสื่อที่ทำมาจากต้นกก หรือที่ชาวบ้านเรียกว้าไหล แต่ไม่ได้ทำเพื่อจำหน่าย แต่ชาวบ้านจะทำไว้ใช้ในครัวเรือนหรือมีงานก็จะเอาไปทำบุญ
  • หมู่ 18 บ้านโศกครอง ชาวบ้านก็มีอาชีพเช่นเดียวกัน ทำไร่ ทำสวน รับจ่าง และไม่มีผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเข้ามาพักในหมู่บ้าน และหมู่บ้านนี้ยังไม่พบคนติดเชื้อ ชาวบ้านมีมาตรการณ์ป้องกันตัวเองอย่างดี ละหมู่บ้านนี้ก็ยังมีการทอเสื่อที่ทำมาจากต้นกก หรือ ไหล ไว้จำหน่ายและใช้เองมีรวดรายที่หลากหลาย มีทั้งลายต้นสน ลายไทย ลายหมากฮอดและหลายๆลาย หมู่บ้านนี้ยังมีโครงการแก้มลิง ที่จะทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยว แต่ตอนนี้ยังไม่มีน้ำในแก้มลิง

 

          สรุป ในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในเดือนนี้มีความยากลำบากมาก เพราะสถานการณ์ โควิด19 ทำให้ในการสำรวจข้อมูลไม่ค่อยได้เพราะชาวบ้านกลัวติดเชื้อชาวบ้านก็ไม่ค่อยให้เข้าไปเก็บข้อมูล บางครอบครัวก็ให้ความร่วมมือ บางครอบครัวก็แทบไม่อยากให้เข้าไป เพราะมีเด็กและคนแก่  กิจกรรมบางกิจกรรมที่จะจัดขึ้นก็ตองเลื่อนออกไปก่อน ไม่มีกำหนด การจับจ่ายใช้สอย ของชาวบ้านก็มีผลกระทบค้อนข้างมาก ส่วนดิฉันที่ต้องลงพื้นที่เก็บข้อมูลก็ต้องป้องกันตนเองอยู่ตลอดเวลา ใส่หน้ากาอนามัย และใช้เจลล้างมืออยู่บ่อยๆ เมื่อสำรวจเสร็จ ผลการทำงานในเดือนนี้ ค่อนข้างไม่สะดวก เท่าที่ผ่านมา ดิฉันก็จะทำงานที่ได้รับมอบหมายเต็มที่

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู