ไวรัสโคโรนา (โควิด 19) เป็นอีกหนึ่งวิกฤตการณ์ทางสุขภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ไวรัสโคโรนา  คือ ไวรัสที่มีเครือข่ายขนาดใหญ่สามารถพบได้ทั้งในคนสัตว์ โดยไวรัสโคโรนาเป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยหลากหลายระดับตั้งแต่ อาการหวัดธรรมดาจนไปถึง โรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายโรคร้ายแรงอย่าง และ ส่วนไวรัสโคโรนาในปัจจุบัน คือ โรคโควิด19 โดย อาการของโควิด19 ไม่ได้แสดงออกมาในทันที แต่มีระยะฟักตัวประมาณ 2-14 วัน ซึ่งโดยระยะฟักตัวนี้อาจมากขึ้นหรือน้อยลงได้ตามภูมิคุ้มกันในตัวผู้ป่วย บางรายอาจไม่แสดงอาการแม้ผ่านไป 20 กว่าวัน แล้วก็มีหลังจากอาการฟักตัว ผู้ป่วยจะมีอาการดังต่อไปนี้ มีไข้, เสมหะ, อาการไอและอ่อนเพลีย จากนั้นเมื่อผู้ป่วยอยู่ในระดับที่รุนแรงมากขึ้น อาการป่วยจะพัฒนาไปสู่ ระบบทางเดินหายใจ โดยผู้ป่วยจะหายใจเร็วหอบระบบทางเดินหายใจล้มเหลว และ เกิดอาการช็อคจนเสียชีวิตในที่สุด

โดยในวันที่ 23 ก.ค. 2564 ได้มีการจัดกิจกรรมลงพื้นที่มอบเจลแอลกอฮอล์ ให้กับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านหนองแม่มด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่กักตัว 14 วันและผู้ดูแลในสถานที่กักตัว ในวันที่ 30 ก.ค. 2564 ผู้ปฎิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ และคณะอาจารย์ ได้มีการประชุมออนไลน์เกี่ยวกับการลงพื้นที่มอบสิ่งของให้แก่ชาวบ้านหมู่ที่ 10 บ้านหนองแม่เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในช่วงโควิด ในวันที่ 31. ก.ค. 2564 ได้มีลงพื้นที่และยังรักษาเว้นระยะห่างใน การแจกหน้ากากอนามัย นม น้ำพริก อาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในช่วงวิกฤตโควิด และในวันที่ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ โดยนำทีมคณะอาจารย์พร้อมทั้งผู้ปฎิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ ลงพื้นที่ช่วยเหลือโดย นำสิ่งของ น้ำ อาหาร เครื่องใช้ต่างๆ ส่งมอบให้แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แห่ชาวบ้านในช่วงกักตัว 14 วัน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่ชาวบ้านในสถานที่กักตัว

ในตอนนี้ยังไม่มีวิธีไหนที่ยืนยันได้ว่าสามารถป้องกันโควิด 19ได้สมบูรณ์ ดังนั้นวิธีการหลีกเลี่ยงไวรัสจึงต้องปรับพฤติกรรมหลายอย่างเพื่อไม่ให้เชื้อไวรัสเข้ามาในร่างกายได้ อีกหนึ่งวิธีที่ช่วยหลีกเลี่ยงไวรัสโควิด19ได้คือ การปรับพฤติกรรม โดยรักษาความสะอาดมากขึ้น เริ่มตั้งแต่ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ รวมถึงทำความสะอาดด้วยเจลล้างมือ โดยเจลล้างมือที่มีประสิทธิภาพฆ่าเชื้อได้ต้องมีแอลกอฮอล์ผสมมากกว่า 70% ลดการสัมผัสใบหน้าทั้งขยี้ตาแคะจมูก หรือมีความจำเป็นต้องทำควรล้างมือก่อนเพื่อฆ่าเชื้อโรค สวมหน้ากากอนามัยและหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของในพื้นที่สาธารณะ เช่น ปุ่มกดลิฟท์ ราวบันไดเลื่อน ประตูห้องน้ำสาธารณะ

 

 

อื่นๆ

เมนู