โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

บทความรายงานปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม

 

        ในปัจจุบันพบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในประเทศไทยของเรายังคงน่าเป็นห่วง เนื่องจากการรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายวัน จะแสดงให้เห็นว่ายังคงตรวจพบจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 และจำนวนผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 ในแต่ละวันนั้นยังมีจำนวนที่สูงและอาจมีแนวโน้มที่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และแพร่กระจายไปยังพื้นต่างๆ โดยเฉพาะในพื้นที่สีแดงเข้มหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงมีผลกระทบต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ และมีความเสี่ยงในการติดเชื้อสูงก่อให้เกิดความกังวลแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่หรือทำงานในพื้นที่ดังกล่าว จึงทำให้มีประชาชนบางส่วนทยอยกลับมายังภูมิลำเนาของตนเองซึ่งอาจมีความเสี่ยงน้อยกว่า

ในการกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือไม่ว่าจะเป็นการเดินทางมาจากต่างจังหวัดต่างๆเพื่อเข้าสู่ภูมิลำเนานั้นก็จะมีจุดตรวจคัดกรองประชาชนก่อนเดินทางเข้าพื้นที่ และมีจัดเตรียมสถานที่กักตัวสำหรับประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัดเพื่อใช้ในการกักตัวเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งตำบลร่อนทองของเราก็มีการจัดเตรียมสถานที่กักตัวเพื่อรองรับประชาชนที่กลับมาจากต่างจังหวัดเช่นเดียวกัน โดยมีสถานกักตัวศูนย์วิจัยยาง และสถานกักตัวโรงเรียนร่อนทองพิทยาคม จากการสอบถามก็จะมีประชาชนเดินทางเข้ามาเรื่อยๆ ดังนั้นทางผู้ปฏิบัติงานตำบลร่อนจึงมีการลงพื้นที่เพื่อแจกจ่ายมอบสิ่งของจำเป็นในการป้องกันเชื้อโควิด-19 ซึ่งประกอบไปด้วยหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และของใช้อื่นๆ ให้แก่ประชาชน สถานที่กักตัว และสำนักงานต่างๆในตำบลร่อนทอง ซึ่งในส่วนของเจลแอลกอฮอล์นั้นทางผู้ปฏิบัติงานตำบลร่อนทองได้มีการจัดอบรมวิธีการทำเจลแอลกอฮอล์เพื่อนำไปแจกจ่ายและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชาวบ้านต่อไป

ในการลงพื้นที่เพื่อแจกจ่ายสิ่งของของผู้ปฏิบัติงานตำบลร่อนในครั้งนี้ได้คำนึงถึงความสำคัญและได้ปฏิบัติตามมาตราการในการป้องกันอย่างเคร่งคัด ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การเว้นระยะห่างทางสังคมหรือ Social distancing และการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ ซึ่งหากเราทุกคนร่วมกันปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 และลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงได้

 วีดีโอประจำเดือน

         

         

          

 

อื่นๆ

เมนู