บทความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

         กะผม นาย ภานุวัฒน์ หาระโคตร ประเภทประชาชนทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล 1 มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ระยะเวลาทำโครงการ10เดือนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 31มิถุนายน  พ.ศ 2564  11.30 น.  กะผมนายภานุวัฒน์  หาระโคตร ประเภทประชาชน ได้ลงพื้นที่บ้านหนองแม่มดหมู่ที่ 10 ตำบล ร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ ได้บรรจุน้ำพริกของบ้านหนองแม่มดหมู่ที่ 10 ตำบล ร่อนทอง อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์จำนวน 60 ชุดและจัดเตรียมสถานที่จัดเก้าอี้ เช็กแมสและนม ว่าครบตามจำนวนที่จัดหามาได้ลงพื้นที่แจกแมส นม น้ำพริกปลาทูและอาหารแห้ง โดยครั้งนี้ได้จัดการรับผิดชอบ วัดอุณภูมิ ล้างมือ ลงชื่อเข้าหอประชุมเว้นระยะห่าง ตามที่ผู้ปฏิบัติงานได้จัดตามขั้นตอนกระบวนการสาธารณสุขเพื่อความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 การจัดระเบียบการรับของและเว้นระยะห่าง โดยได้จัดให้ชาวบ้าน มารับแถวละ5ชุด จำนวน 5 แถว รับเสร็จแล้วล้างมือ รับของแล้ว กลับบ้านได้เลย แล้วชุดต่อไปก็เดินเข้ามารับต่อ ไปจบครบ 60 ชุด  โดยทุกชุดที่เข้ามารับของสวมแมสทุกคนและได้รับความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงาน

 

สรุปผลการปัฏิบัติงานครั้งได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10 บ้านหนองแม่มด ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ได้ประสานงานให้และได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านทุกท่าน ในการเว้นละยะห่างและปัฏิบัติตามกระบวนการกระทรวงสาธารณสุขทุกขั้นตอนเพื่อการลดการระบาดของโรคโควิด-19 การลงพี่ที่ในครั้งนี้เสร็จไปด้วยได้เพราะทุกคนที่ได้ร่วมมือกันทำอย่างเต็มที่

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู