1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก
  4. 8-Supan อาจารย์ประจำทีมงานตำบลร่อนทองได้พาตัวแทน ไปแจกน้ำพริก นม มาม่า หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ประมาณ 60 ชุด ให้กับชาวบ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองแม่มด ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

8-Supan อาจารย์ประจำทีมงานตำบลร่อนทองได้พาตัวแทน ไปแจกน้ำพริก นม มาม่า หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ประมาณ 60 ชุด ให้กับชาวบ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองแม่มด ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

บทความรายงานผลปฏิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม 2564

          ดิฉันนางสุพรรณ อุปเท่ห์ ตำแหน่งประชาชน เขียนบทความประจำเดือน สิงหาคม 2564 ดิฉันเป็นผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ปฏิบัติงานที่ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

นางสุพรรณ อุปเท่ห์

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 อาจารย์ประจำทีมงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณการ ได้ลงพื้นที่มอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง จุดกักตัวศูนย์วิจัยยางพาราตำบลร่อนทอง และวัดบ้านหนองแม่มด ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา19 (COVID-19) อาจารย์ประจำทีมงานปฏิบัติงานตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำทีมปฏิบัติงานตำบลร่อนทองไปแจกเจลแอลกอฮอล์ ณ สถานที่กักตัวของตำบลร่อนทอง ซึ่งปัจจุบันมีการระบาดเข้ามาในไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยการสัมผัสหรือการรวมกลุ่มกับผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการหรือมีประวัติกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดของโรค โดยประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรนา19 (COVID-19) เป็นจำนวนมากเพียงไม่นาน ดังนั้นเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค มาตรการในการป้องกันตนเอง คือการสวมหน้ากากอนามัย , การกินร้อน , ช้อนใครช้อนมัน และล้างมือ ซึ่งวิธีการป้องกันที่เราสามารถทำได้คือการดูแลตนเองเบื้องต้น และอาจารย์ประจำทีมงานตำบลร่อนทองได้พาตัวแทนไปแจก ไปแจกน้ำพริก นม มาม่า หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ประมาณ 60 ชุด ให้กับชาวบ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองแม่มด ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ที่คณะทีมงานได้ส่งตัวแทนไปก็เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค จึงไม่สามารถไปได้เป็นจำนวนหลายคน ส่วนที่เหลือก็ได้ดำเนินการสร้างและปรับปรุงเพจที่จะเป็นสื่อในการขายนำพริกลดโซเดียมของตำบลเรา ซึ่งกลุ่มดิฉันได้เลือกการโฆษณาขายสินค้าทางเพจ FACEBOOK

จากการที่ดิฉันและทีงานได้ทำเพจเพื่อโฆษณาสินค้า ได้มีบุคลหลายกลุ่มสนใจในตัวสินค้า กลุ่มทำเพจของดิฉันมีกัน 3 คน และได้ช่วยกันคิดวิธีการโฆษณาสินค้าให้ได้มีความหน้าสนใจ

 

 

อื่นๆ

เมนู