จากสถานการณ์ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และ กระจายออกไปในจังหวัดต่างๆ ซึ่งทำให้ไม่สามารถควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อได้ ผู้ป่วยโรควิด -19 ส่วนใหญ่มีการไข้ ไอ ลิ้นไม่รับรส จมูกไม่ได้กลิ่น และอ่อนเพลีย ผู้ที่ได้รับเชื้ออาจหายจากโรคนี้โดยไม่ต้องรับการรักษาพิเศษ แต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยบางรายอาจป่วยหนัก และ ต้องได้เข้ารบการรักษาโดยเร็วเพราะบางรายมีอาการหนักถึงขั้นเสียชีวิตได้

โดยผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ พร้อมทีมคณะอาจารย์ประจำตำบลร่อนทอง ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือมอบสิ่งของให้กับทางชาวบ้านร่องทอง หมู่ที่ 16 บ้านร่อนทองเหนือ ณ สถานที่กักตัวศูนย์ที่ 2 โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม และ สิ่งของที่นำมาช่วยเหลือได้แก่ น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ น้ำยาล้างห้องน้ำ นม ขนมสำหรับเด็ก สิ่งของเหล่านี้จะถูกแจกจ่ายให้กับผู้ที่มากักตัวและเจ้าหน้าที่ ที่มาดูแลชาวบ้าน ในระยะเวลาที่กักตัว คณะทีมผู้ปฏิบัติงาน พร้อม คณะทีมอาจารย์ยังได้มีการพูดเล่นกับชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ที่ดูแล ถึงการติดเชื้อ พร้อมยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน การแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 อีกด้วย

ช่วงเวลาที่สถานการณ์วิฤตสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรับผิดชอบต่อสังคม ออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือทุกครั้งหลังยิบจับสิ่งของ ดูแลเฝ้าระวังการติดเชื้อ รักษาสุขภาพ ตามมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข

อื่นๆ

เมนู