ผลกระทบของ Covid -19

จากการระบาดของcovid-19 ของไทยทั้งยังเป็นประเทศแรกที่มีผู้ป่วยยืนยันของโควิด-19 นอกประเทศจีน ซี่งเริ่มตั้งแต่ วันที่ 13 มกราคม 2563 จนถึงปัจจุบัน ก่อให้เกิดความกังวลของประชาชนไทยมาโดยตลอด ความกังวลจากการติด covid-19 และความกังวลจากผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม  เราได้เดินทางมาสู่ช่วงท้ายของปี 2021 ซึ่งเป็นปีที่โลกต้องจดจำมากที่สุดปีหนึ่งเลยก็ว่าได้ เพราะโลกกำลังเผชิญกับวิกฤติครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของมวลมนุษยชาติ นั่นคือวิกฤติระบาด COVID-19 ที่มาอย่างไม่ทันให้ใครได้ตั้งตัว

 ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อไปแล้วกว่า 175 ล้านคน เสียชีวิตไปมากกว่าสามล้านกว่าคน เพียงแค่ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อถึงแสนปลายๆ เสียชีวิต1375ราย และยังมีผู้ติดเชื้อใหม่วันละมากกว่าห้าแสนคน และหลายประเทศกำลังเผชิญกับปัญหาการติดเชื้อระลอกใหม่ หลังจากที่ได้พยายามใช้มาตรการปิดเมือง และผ่อนคลายมาตรการมาแล้วหลายครั้ง แม้ประเทศไทยจะประสบความสำเร็จในการควบคุมการระบาดภายในประเทศ ซึ่งต้องขอแสดงความขอบคุณและชื่นชมกับบุคลากรทางสาธารณสุขของประเทศ ที่ช่วยกันทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศเกือบจะกลับสู่ภาวะปกติ แต่ยังต้องจำกัดการเข้าออกของคนต่างชาติ เพื่อลดความเสี่ยงของการระบาด ทำให้ประเทศไทยต้องขาดรายได้จากการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ซึ่งเป็นรายได้สำคัญ ที่ผลักดันเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมา 

นอกจากนี้ เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงทำให้การส่งออกไทยได้รับผลกระทบ การลงทุนจากทั้งนักลงทุนต่างประเทศและนักลงทุนไทยหยุดชะงัก และผลจากการขาดรายได้ทำให้เศรษฐกิจในประเทศชะลอตัวลง ซึ่งทั้งหมดสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ รายได้ การจ้างงาน และกระแสเงินสดของธุรกิจอย่างรุนแรง  วิกฤติ COVID-19 สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางทางโครงสร้างเศรษฐกิจและตลาดแรงงานของไทย จากการขาดการกระจายตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา การพึ่งพาการเติบโตจากภายนอก อันได้แก่ภาคการท่องเที่ยวและภาคการส่งออก ขาดแรงขับเคลื่อนจากภายใน เช่น การบริโภคและลงทุนภาคเอกชน ที่แข็งแกร่งพอที่จะสร้างแรงขับเคลื่อนทดแทนกันได้ เศรษฐกิจไทยจึงได้รับผลกระทบอย่างหนักเมื่อเจอกับวิกฤติที่ทำให้การท่องเที่ยวหยุดชะงักและการค้าระหว่างประเทศหดตัวลงอย่างรุนแรง ประการที่สอง ปัญหา COVID สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความไม่เท่าเทียมกันด้านเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้วทั้งในระดับครัวเรือนและระดับธุรกิจ รวมถึงความไม่เท่าเทียมกัน ด้านการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา การทำงาน และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

 

อื่นๆ

เมนู