1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก
  4. SC05-การตัดต่อวีดีโอแนะนำการประชุมและลงพื้นที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

SC05-การตัดต่อวีดีโอแนะนำการประชุมและลงพื้นที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นเดือนแรกของการทำกิจกรรมในโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของ ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ก่อนอื่นจะขอกล่าวถึงตำบลร่อนทองก่อน ตำบลร่อนทอง เดิมอยู่ในเขตการปกครองของตำบลปราสาท กิ่งอำเภอบ้านด่าน ต่อมาในปี พ.ศ.2481 ได้แยกเป็นตำบลร่อนทอง ปัจจุบันมีจำนวนหมู่บ้าน 18 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 159,680 ไร่ สภาพพื้นที่เป็นที่ดอนสลับลุ่มน้ำ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ปัญหาที่พบคือ ภัยแล้ง สามารถเดินทางจากอำเภอสู่ตำบลโดยรถโดยสารประจำทาง หรือรถรับจ้าง ระยะทางจากอำเภอถึงตำบล 12 กิโลเมตร และสามารถเดินทางจากจังหวัดถึงอำเภอสตึก โดยรถยนต์โดยสารประจำทาง ตามทางหลวงหมายเลข 219 ระยะทาง 45 กิโลเมตร

ในส่วนโครงการจะเริ่มต้นโดยการจัดประชุมทำความเข้าใจจากคณะอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์นำทีมโดยอาจารย์วราวุธ จอสูงเนินและอาจารย์ชาติวุฒิ ธนาจิรัญธร สอนการหารูปภาพและวีดีโอจากคนที่ลงพื้นที่และใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ และสอนการใช้งานส่วนต่างๆของเว็บชี้แจงการเขียนบทความวิธีการเขียนบทความการเขียนรายงานปฏิบัติงานประจำเดือนการแนบลิงค์รายงานแนบลิงค์ youtube

โดยได้สอนการใช้งานแอปKineMasterเพื่อตัดต่อวีดีโอ และสอนการใส่เพลงและเสียงพาทย์เพื่อให้เหมาะสมกับการนำเสนอเพื่ออัพคลิปวิดีโอลง youtube

ในส่วนของการปฎิบัติงาน อาจารย์วราวุธ จอสูงเนิน ได้แบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มหลังจากนั้นก็ให้แต่ละกลุ่มไปเอาภาพและวีดีโอมาตัดต่อหลังจากนั้นก็ใส่เลียงพาทย์ลงไปและเอามาให้อาจารย์และสมาชิคท่านอื่นดูหลังจากนั้นจึงค่อยใส่หัวและท้ายเพื่อความสวยงาม หลังจากนั้นจึงทำการอัพลงyoutube 

โดยสรุป เดือนกุมภาพันธ์หลังจากประชุมทำความเข้าใจแล้ว กิจกรรมส่วนใหญ่ คือ รวบรวมข้อมูลภาพและวีดีโอเพื่อการตัดต่อวีดีโอและนำเสนอ และทำการอัพคลิปลงในyoutube

 

นายณัฐดนัย แสนคำ

ผู้จ้างงาน ตำแหน่ง  นักศึกษา

                                                        ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู