ในเดือนพฤษภาคมหัวหน้าโครงการได้มีการนัดประชุมแบ่งงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา covid-19 ระยะที่ 3 ทำให้การดำเนินงานในเดือนนี้ส่งผลกระทบให้การลงพื้นที่ยากลำบากโดยมีการมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลผ่าน Application U2T ซึ่งมีทั้งหมด 10 หัวข้อ ได้แก่

1. ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด

2. แหล่งท่องเที่ยว

3. ที่พัก/โรงแรม

4. ร้านอาหารในท้องถิ่น

5. อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น

6. เกษตรกรในท้องถิ่น

7. พืชในท้องถิ่น

8. สัตว์ในท้องถิ่น

9. ภูมิปัญญาท้องถิ่น

10. แหล่งน้ำในท้องถิ่น

โดยการค้นหาข้อมูลผ่าน Google และ Google Map แต่การเก็บข้อมูลเป็นไปได้ยาก เนื่องจากข้อมูลไม่ชัดเจนและไม่ครบถ้วน

อื่นๆ

เมนู