ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบอาการว่าเป็นผู้ป่วยโควิดสีอะไร

           ผู้ป่วยสีเขียว

1.ไม่มีอาการ

2.วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาขึ้นไป

3.ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ

4.ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ดาแดง มีผื่นขึ้น

5.ถ่ายเหลว

6.ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรงหรือโรคร่วมสำคัญ

 

           ผู้ป่วยสีเหลือง

1.มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรงหรือโรคร่วมสำคัญ

2.มีอาการแน่นหน้าอก

3.หายใจไม่สะดวกขณะทำกิจกรรม

4.หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากเวลาไอ

5.อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ

6.ปอดอักเสบ

7.ถ่ายเหลวมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน หน้ามืด วิงเวียน

 

           ผู้ป่วยสีแดง

1.หอบเหนื่อย พูดไม่เป็นประโยค

2.แน่นหน้าอกตลอดเวลา

3.ซึม เรียกไม่รู้สึกตัว ไม่ตอบสนอง

4.ปอดบวมที่ hypoxic หรือมีภาวะลดลงของออกซิเจนขณะออกแรง

 

ขั้นตอนที่ 2 Home isolation ผู้ป่วยสีเขียว

การแยกกักตัวที่บ้าน เป็นการดึงผู้ป่วยสีเขียวเข้าสู่ระบบการรักษา โดยในขั้นตอนนี้ จะต้องทำการตรวจหาเชื้อโควิดด้วย Antigen test kit แล้วหากมีผลเป็นบวก ให้เข้ารับการตรวจแบบ RT-PCR ที่โรงพยาบาลอีกครั้ง เพื่อนำผลการตรวจมาแสดง เมื่อได้รับผลตรวจยืนยันด้วยการทดสอบแบบ RT-PCR แล้ว ให้ติดต่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่เบอร์ 1330 แล้วกด 14 เพื่อทำการลงทะเบียน และเข้าสู่ขั้นตอนการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่

 

ขั้นตอนที่ 3 กระบวนการดูแลรักษา

ในขั้นตอนนี้ เมื่อผู้ป่วยสีเขียว ไม่มีอาการได้เข้าสู่ระบบการแยกกักตัวที่บ้านแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะมีการจัดส่งอุปกรณ์ในการดูแลรักษาตัวเองเบื้องต้น พร้อมทั้งแจ้งขั้นตอนดำเนินการกับผู้ป่วยดังนี้

1.มอบเครื่องวัดไข้ วัดออกซิเจนในเลือด มอบยาฟ้าทะลายโจร และจัดส่งอาหาร 3 มื้อ

2.มีการวิดีโอคอล หรือโทร.ติดต่อจากเจ้าหน้าที่ เพื่อติดตามอาการ วันละ 2 ครั้ง

3.รอส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลงระหว่างรอเตียง พร้อมจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ เพื่อประคับประคองอาการระหว่างรอการรักษา

ขั้นตอนที่ 4 การปฏิบัติตัวในระบบการแยกกักตัวที่บ้าน

ถึงแม้จะไม่มีอาการ หรือแสดงอาการน้อยมาก ผู้ป่วยโควิด-19 สีเขียว ก็ควรปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด ในการแยกกักตัวเองที่บ้าน งดออกไปเดินนอกบ้านโดยเด็ดขาด เพราะมีโอกาสไปแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นได้ง่ายมาก และควรปฏิบัติตัวดังนี้

1.งดออกจากที่พักอาศัย และห้ามคนอื่นมาเยี่ยมที่บ้าน

2.ห้ามเข้าใกล้ทุกคน ต้องเว้นระยะห่างจากทุกคน 2 เมตร

3.แยกห้องพัก แยกของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น และควรเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทได้

4.งดรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น

5.ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากไม่ได้อยู่คนเดียว

6.ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล ทุกครั้งที่จำเป็นต้องสัมผัสกับของใช้ต่าง ๆ

7.แยกซักเสื้อผ้า ผ้าขนหนู และเครื่องนอน ด้วยน้ำและสบู่ หรือผงซักฟอก และของใช้ต่าง ๆ รวมทั้งแยกใช้ห้องน้ำ และแยกขยะ

 

ขั้นตอนที่ 5 เช็กอุปกรณ์จำเป็นต้องมี

แม้จะไม่มีอาการ แต่ก็ยงวางใจไม่ได้ นอกจากการปฏิบัติตัวเองอย่างเคร่งครัดในการแยกกักตัวที่บ้านแล้ว ก็ควรเตรียมอุปกรณ์จำเป็นสำหรับผู้ป่วยโควิดไว้ให้พร้อมและใกล้มือ ได้แก่

1.เจลล้างมือ

2.แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ

3.หน้ากากอนามัย

4.ถุงสำหรับทิ้งขยะติดเชื้อ

5.กระดาษชำระทั้งแบบแห้งและแบบเปียก

6.น้ำยาฟอกขาวสำหรับทำความสะอาด

7.ยารักษาโรคที่ต้องกินประจำ

8.ปรอทวัดไข้

9.เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว

 

อื่นๆ

เมนู