ชาวบ้านส่วนใหญ่จะตื่นกันตั่งแต่ก่อนฟ้าสางเพื่อเตรียมตัวไปทำงานส่วนใหญ่ชาวบ้านจะประกอบอาชีพทำนาและเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย ไก่ เป็ด และ หมู ในช่วงประมาณ 6 โมง ชาวบ้านจะออกมาทำบุญตักบาตรหลังจากนั้นตอน 8 โมงครึ่ง ชาวบ้านจะเริ่มออกจากบ้านเพื่อไปทำงานและส่งลูกหลานเข้าเรียน และจะกลับมากินข้าวที่บ้านตอนเที่ยงและออกไปทำงานอีกครั้งตอนบ่าย และในตอน 6 โมงเย็นก็จะกลับบ้านมาเพื่อพักผ่อนและกินข้าวเย็น ชาวบ้านจะออกไปทำงานทุกวันไม่เว้นแม้แต่วันหยุด ยกเว้นวันพระที่ชาวบ้านจะไปทำบุญที่วัด

อื่นๆ

เมนู