ดิฉัน นางสาวพัชรี วิชัย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

หลักสูตร: SC05 การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้การทำน้ำพริกพื้นบ้าน เพื่อยกระดับสินค้า OTOP เพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยี ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

          แม้ว่าสถานการณ์โควิด 19 ยังคงกลับมาระบาดในระลอกที่ 3 แต่ชาว U2T ยังคงเดินหน้าทำภารกิจสู้ภัยโควิดในชุมชนอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ทีมตําบลประชุมปรับแผนการทํางานและกำหนดแนวทางภารกิจพิเศษจึงได้การขับเคลื่อนกิจกรรม “U2T covid-19 week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด” โดยการดำเนินการครั้งนี้ ได้ดำเนินการภายใต้กิจกรรม 2 กิจกรรมหลัก คือ “กิจกรรมรุกคลีนพื้นที่เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน” และ “กิจกรรมรวมพลังฉีดวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ลดการระบาด”

          เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ดิฉันและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในกิจกรรมที่ 1“รวมพลังฉีดวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ลดการระบาด” ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เจ้าหน้าที่ อสม. และชาวบ้านในพื้นที่ตำบลร่อนทอง เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในหมู่บ้าน ซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แก่ การเดินรณรงค์ถือป้ายและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 รวมทั้งมีการแจกหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับชาวบ้าน  ซึ่งเปรียบเสมือนการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนในหมู่บ้านเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตกันอย่างปกติในเร็ววัน หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมที่ 2 “รุกคลีนพื้นที่เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน” ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองแม่มด ซึ่งได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณศาลา เช็ดโต๊ะและเก้าอี้ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ และเก็บขยะบริเวณรอบๆศาลา เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัส ทำให้สภาพแวล้อมสะอาดและปลอดเชื้อ นอกจากนี้ยังได้จัดทำคลิปวิดีโอ U2T “เดินหน้า สู้ภัยโควิด-19” โดยการอัดคลิปพูดเชิญชวนพี่น้องๆให้มาฉีดวัคซีนด้วยภาษาถิ่นของตนเอง สร้างความเชื่อมั่นว่า เป็นวัคซีนที่สามารถเชื่อถือได้และใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ร่วมกันและเร่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในชุมชนบ้านเกิด

          การปฏิบัติงานตลอดเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทำให้ดิฉันได้รับความรู้ในเรื่องต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้นี้ไปเผยแพร่หรือบอกต่อแก่ผู้อื่น ให้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นและเห็นถึงประโยชน์ของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19  เพื่อที่ทุกคนจะได้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติและมีความสุข

 

 

อื่นๆ

เมนู