ดิฉัน นางสาวพัชรี วิชัย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

หลักสูตร: SC05 การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้การทำน้ำพริกพื้นบ้าน เพื่อยกระดับสินค้า OTOP เพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยี ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉันและทีมผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน รวมทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ลงพื้นที่จัดอบรม”การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้การทำน้ำพริกลดโซเดียม” ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 10 บ้านหนองแม่มด ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อยกระดับน้ำพริกลดโซเดียมให้เป็นสินค้า OTOP และเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยีให้กับชาวบ้านประจำตำบลร่อนทอง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้มีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ รวมถึงเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาต่อยอดการทำน้ำพริกลดโซเดียมให้กับชาวบ้าน หลังจากนั้นได้มีการลงมือทำน้ำพริกสูตรลดโซเดียมโดยกลุ่มแม่บ้านที่ทำน้ำพริกของบ้านหนองแม่มด ซึ่งมีวัตถุดิบต่างๆประกอบด้วย ปลาทูและปลาซาบะ หอมแดง กระเทียม พริกแห้ง น้ำมันพืช น้ำปลา ผงชูรส และส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดคือ เกลือบริโภคสูตรลดโซเดียมลง 60% เป็นวัตถุดิบที่นำมาใช้แทนเกลือบริโภคสูตรปกติ ช่วยให้เราลดปริมาณโซเดียมในน้ำพริกลงได้

โดยปกติแล้วปริมาณโซเดียมที่เหมาะสมต่อร่างกาย คือ 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน แต่ผลการสำรวจของกรมอนามัย กลับพบว่าคนไทยได้รับโซเดียม  โดยเฉลี่ยสูงถึง 4,351.7 มิลลิกรัมต่อวัน ซึ่งเกินกว่าค่าที่องค์การอนามัยโลกแนะนำไว้กว่า 2 เท่า ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของระดับความดันโลหิต ซึ่งหากจำกัดโซเดียมในอาหารได้น้อยกว่า 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน จะลดระดับความดันโลหิตตัวบนลดลง 2-8 มิลลิเมตรปรอท และลดความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคไต เป็นต้น

อื่นๆ

เมนู