ในวันที่ 29 พฤษภาคมที่ผ่านมาทางโครงการU2Tได้มีการจัดกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้และพัฒนาสินค้าประจำตำบล ของร่อนทอง นั้นก็คือ น้ำพริกลดโซเดียม ที่มีวัตถุดิบ จากภายในท้องที่  เพื่อสร้างเป็นจุดขายให้กับตำบลร่อนทองและทำการตีตลาดส่งออกไปยังต่างประเทศ

   

 

อื่นๆ

เมนู