เป็นเดือนแรกของการทำกิจกรรมในโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ของ ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

เริ่มต้นโดยการจัดประชุมทำความเข้าใจจากคณะอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ในการตัดต่อวีดีโอเพื่อสรุปการปฏิบัติงานทั้งหมด ตั้งแต่การเริ่มโครงการ การประชุมเพื่อวางแผนทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงาน

และการลงพื้นที่ปฏิบัติงานของประชาชนและนักศึกษาจบใหม่ โดยนำข้อมูลรูปภาพ วีดีโอการปฏิบัติงาน เอกสารการเก็บข้อมูลจากการลงพื้นที่มาตัดต่อเป็นวีดีโอสรุปการปฏิบัติงานทั้งหมดด้วยโปรแกรม Vegas Pro 11.0 ซึ่งเคยศึกษาใช้งานมาก่อนและคิดว่าการตัดต่องานนั้นคุณภาพที่ดีโดย

อาจารย์วราวุธ จอสูงเนินและอาจารย์ชาติวุฒิ ธนาจิรัญธร

 

โดยสรุป เดือนกุมภาพันธ์หลังจากประชุมทำความเข้าใจแล้ว กิจกรรมส่วนใหญ่ คือ รวบรวมข้อมูลภาพ เสียง และวีดีโอเพื่อการตัดต่อวีดีโอนำเสนอ การคีย์ข้อมูล และการเขียนบทความ

นาย พรหมนิติ ชื่นเย็น

ผู้จ้างงาน ตำแหน่ง  นักศึกษา

ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู