โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

บทความรายงานปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน

 

          ชาวตำบลร่อนทองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก รายได้ส่วนใหญ่ได้มาจากการทำการเกษตร รายได้รองมาจากการรับจ้างทั่วไป นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีอาชีพ หรือเป็นผู้ที่ว่างจากการทำการเกษตร คือ ชาวบ้านหนองแม่มด ได้มีการรวมกลุ่มทำน้ำพริกนรกปลาทูขาย และเราได้เลือกผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประจำตำบล เริ่มแรกนั้นมีการซื้อขายขายในหมู่บ้านและหมูบ้านใกล้เคียง เมื่อมีคนรู้จักมากขึ้น จึงมีการซื้อขายผ่านการโทรติดต่อกับลูกค้า และส่งไปให้ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด ผู้ปฏิบัติงานจึงเห็นถึงความสำคัญในการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง จึงได้วางแผนทำการตลาดออนไลน์ ได้แก่ Page, Line@, Shopee และ Lnwshop  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณ์และเพิ่มยอดขายให้กับน้ำพริกนรกปลาทู และยังเป็นการอำนวยความสะดวกในการซื้อขายให้กับลูกค้าในยุคโควิดอีกด้วย

           การประชาสัมพันธ์หรือการโปรโมตสินค้ามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับงานขาย ถ้าหากผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักมากขึ้นก็จะยิ่งเพิ่มยอดขายมากขึ้นเช่นกัน ดิฉัน นางสาว ปริยา ชำรัมย์ ได้รับหน้าที่ในส่วนของการทำ Line@ เป็นการขายในรูปแบบการใช้แอปพลิเคชั่นไลน์ ซึ่ง Line@ มีจุดประสงค์เพื่อการทำธุรกิจโดยเฉพาะ เน้นการใช้งานในเชิงธุรกิจ โดยเราจะสร้างบัญชี Line เป็นบัญชีส่วนตัวที่เป็นตัวแทนร้านน้ำพริกนรกปลาทู จากนั้นจะทำการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์น้ำพริกของเรา ไปยังคนจำนวนมากที่เล่น Line ส่วนตัว ในการส่งเพียงครั้งเดียว คุณสมบัติของ Line@ นั้น สามารถตั้งค่าการส่งคำตอบอัตโนมัติได้โดยไม่ต้องนั่งเฝ้าลูกค้า และยังสามารถดูสถิติการใช้งานของผู้ติดตามเรา เพื่อนำข้อมูลมาใช้ทำการตลาด หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ประจำตำบลของเราได้ด้วย  

            Line เป็นแอพพลิเคชันที่ได้รับความนิยมสูงมากในประเทศไทย การทำตลาดด้วยการทำ Line @ จึงเป็นช่องทางในการติดต่อกับลูกค้าได้ในหนึ่งช่องทาง ซึ่งคนจำนวนมากให้ความสนใจ เพราะสะดวกต่อการซื้อขาย ผู้ปฏิบัติได้ทำโครงสร้าง Line@ เพื่อการพัฒนาการขายน้ำพริกนรกปลาทูของชาวบ้านหนองแม่มด จากการสอบถามความพึงพอใจของชาวบ้าน พบว่าชาวบ้านตำบลร่อนทองให้ความสนใจ พร้อมสนับสนุน และให้กำลังใจพวกเราอย่างเต็มที่ ผู้ปฏิบัติงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การทำงานของพวกเราจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจตำบลร่อนทองได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย 16 เป้าหมาย

 

วีดีโอประจำเดือน  

ภาพประกอบการทำกิจกรรม

 

 

อื่นๆ

เมนู