โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

บทความรายงานปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน

 

            ประชากรทั่วโลกประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ทำให้ผู้คนเกิดความวิตกกังวล ทั้งยังปิดเมือง ปิดประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค แน่นอนว่าหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่เว้นแม้แต่ตำบลร่อนทองเอง ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน เดิมทีชาวบ้านหนองแม่มดมีการรวมกลุ่มทำน้ำพริกขายภายในชุมชน และส่งออกนอกพื้นที่บ้างตามโอกาส แต่เนื่องจากสถานการณ์การ COVID – 19 ส่งผลถึงระบบเศรษฐกิจ ทำให้ยอดการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ลดลง และยังไม่มีการนำเสนอสินค้าอย่างกว้างขวางเท่าที่ควร ทำให้สินค้ายังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความสำคัญในการแนะนำสินค้าให้เป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์ จึงได้มีการจัดทำแอปพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อพัฒนางานขาย และเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้าน ซึ่งเราได้ทำการแบ่งกลุ่มทำ Story – Telling และการขายออนไลน์ ได้แก่ กลุ่มPage, Line@, Shopee และ Lnwshop   

            ดิฉัน นางสาวเสาวรัตน์ อุ่นจันทร์ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่นำเสนอ สินค้าน้ำพริกนรกปลาทูซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ประจำตำบลร่อนทอง ในรูปแบบของ  Line@ เป็นการขายสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น โดย Line@ สร้างขึ้นไว้ใช้ในจุดประสงค์การทำธุรกิจโดยเฉพาะ มีความแตกต่างจาก Line ธรรมดา เพราะเน้นการใช้งานในเชิงธุรกิจมากที่สุด เราจึงได้นำแอปพลิเคชั่นนี้มาปรับใช้กับการขายน้ำพริก โดยจะสร้างบัญชี Line เป็นบัญชีส่วนตัวที่เป็นตัวแทนร้านค้า แล้วทำการโฆษณา โปรโมต แนะนำสินค้า หรือบอกข่าวสารไปยังคนจำนวนมากนับพันนับหมื่นคนที่เล่น Line ส่วนตัวในการส่งเพียงครั้งเดียว มีการตั้งส่งคำตอบอัตโนมัติโดยไม่ต้องนั่งเฝ้าลูกค้า และดูสถิติการใช้งานของผู้ติดตามของเรา เพื่อนำข้อมูลมาใช้ทำการตลาดหรือพัฒนาผลิภัณฑ์น้ำพริกได้

            แอปพลิเคชั่น Line ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในบ้านเรา โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านช่องทางแชท ที่สามารถส่งได้ทั้งข้อความที่เป็นตัวอักษร รูปภาพ เสียง และวีดีโอ ผู้ปฏิบัติงานได้นำแอปพลิเคชั่นนี้ มาพัฒนางานขายออนไลน์ให้กับกลุ่มน้ำพริกนรกปลาทูของชาวบ้านหนองแม่มด ซึ่งได้รับความการยอมรับจากชาวบ้านเป็นอย่างดี พวกเราชาว U2T ทีมงานตำบลร่อนทอง จะตั้งใจทำงานและมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจให้กับตำบลร่อนทองให้มีประสิทธิภาพต่อไป

 

วีดีโอประจำเดือน  

 

ภาพประกอบการทำกิจกรรม

อื่นๆ

เมนู