โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

บทความรายงานปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน

 

          เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ข้าพเจ้า นางสาวปริยา ชำรัมย์ บัณฑิตจบใหม่พร้อมผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลร่อนทุกท่าน ได้ลงพื้นที่รณรงค์เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมใจกันไปฉีดวัคซีนป้องกัน COVID – 19 โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่อนทอง (รพ.สต.) และ อาสาสมัคร (อสม.) ในการร่วมรณรงค์ครั้งนี้

          การฉีดวัคซีน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย เพื่อป้องกันการติดต่อของโรคติดต่อร้ายแรง วัคซีนอาจผลิตจากเชื้อไวรัส หรือ เชื้อแบคทีเรียที่อ่อนตัวแล้ว หรือส่วนประกอบของเชื้อ แล้วนำมาฉีดเพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคนั้นๆ เช่นเดียวกับการฉีดวัคซีน COVID -19 จะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสนี้ขึ้นมา ช่วยป้องกันการติดเชื้อหากได้รับเชื้อในอนาคต แต่ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งหลังฉีดวัคซีนร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้ การฉีดวัคซีนผู้รับวัคซีนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด – 19  อย่างเคร่งครัด เช่น ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างทางสังคม และหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด เป็นต้น วัคซีน COVID -19 ได้รับการยืนยันจากกระทรวงสาธารณสุขว่ามีความปลอดภัย สามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรค COVID – 19  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่วัคซีนอาจไม่สามารถป้องกันทุกคนที่ฉีดจากการติดเชื้อโควิด – 19 ได้ แต่พบว่าสามารถลดความรุนแรงของโรคได้ ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 นอกจากการสูญเสียชีวิต ยังเกิดผลการบหลายอย่างตามมา ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคจึงเป็นหนทางสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยลดการติดเชื้อและลดความสูญเสียได้ดี ผู้ปฏิบัติงานจึงได้ลงพื้นที่ในรูปแบบการเดินรณรงค์เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลร่อนทองร่วมใจกันฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID – 19 ซึ่งวัคซีนที่ดีที่สุด คือวัคซีนที่ฉีดเข้าร่างกายเร็วที่สุด

          หากคนไทยเราร่วมใจฉีดวัคซีน นอกจากจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองแล้ว ยังเป็นการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศไทยของเราอีกด้วย การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการร่วมแรงร่วมใจกับรพ.สต. และ อสม. ข้าพเจ้าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครทุกท่าน ที่สร้างบรรยากาศการทำงานให้เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ทำให้การดำเนินงานเป็นได้อย่างราบรื่นและเกิดภาพที่ประทับใจ

 

วีดีโอประจำเดือนมิถุนายน

ภาพประกอบการทำกิจกรรม

อื่นๆ

เมนู