โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

บทความรายงานปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน

 

          สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ในประเทศไทยรุนแรงขึ้นทุกวัน ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตพุ่งไม่หยุด ถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนนำเข้ามาป้องกันความรุนแรงของโรคแล้ว แต่ก็ยังมีข่าวอาการไม่พึงประสงค์ตามมาภายหลัง ส่งผลให้เกิดความกังวลใจให้กับประชาชน ทั้งนี้การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID – 19 นั้น ก็ยังมีวิธีการเตรียมความพร้อมก่อนได้รับวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้านางสาวเสาวรัตน์ อุ่นจันทร์ บัณฑิตจบใหม่ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลร่อนทอง พร้อมคณะผู้ปฏิบัติงาน ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่อนทอง (รพ.สต.) และ อาสาสมัคร (อสม.) ลงพื้นที่รณรงค์เชิญชวนชาวตำบลร่อนทอง เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID – 19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนี้ โดยทำการลงพื้นที่ในชุมชนบ้านร่อนทอง หมู่ที่ 16 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

          การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID – 19 ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด โดยวัคซีนที่รัฐบาลได้นำเข้ามาเป็นวัคซีนที่มีคุณภาพ ผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขว่ามีความปลอดภัย และยังมีการใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ซึ่ง “วัคซีนที่ดีที่สุด คือวัคซีนที่ฉีดได้เร็วที่สุด” เราจึงได้มีการลงพื้นที่รณรงค์เชิญชวนพี่น้องชาวร่อนทองไปฉีดวัคซีนป้องกัน COVID – 19  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในตนเอง และยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศไทยได้อีกด้วย การลงพื้นที่ในชุมชนบ้านร่อนทองครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่อนทอง (รพ.สต.) ในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการรับวัคซีนและการเตรียมความพร้อมก่อนการฉีดวัคซีน และได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัคร (อสม.) เป็นกระบอกเสียงสำคัญ และช่วยทำให้ง่ายต่อการเข้าถึงชาวบ้านได้อีกด้วย

          จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ จะเห็นได้ชัดว่าชาวบ้านบางกลุ่มมีความกังวลใจในการเข้ารับวัคซีน COVID – 19  เนื่องจากทราบข่าวผลข้างเคียงภายหลังการฉีดวัคซีน แต่เมื่อมีบุคคลตัวอย่างที่ได้ผ่านการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID – 19 แล้ว แนะนำและอธิบายถึงข้อดีของการฉีดวัคซีน ทำให้ชาวบ้านคลายความกังวลใจลงได้ และยอมเปิดใจให้กับวัคซีนป้องกัน COVID – 19 มากขึ้น การจัดการรณรงค์ในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่สร้างบรรยากาศอันน่าประทับใจนี้ ทำให้การดำเนินการผ่านไปได้ด้วยดีและเต็มไปด้วยรอยยิ้ม

 

วีดีโอประจำเดือนมิถุนายน 

 

ภาพประกอบการทำกิจกรรม

อื่นๆ

เมนู