ดิฉันนางสาว อรุณี รุมชะเนา บัญฑิตจบใหม่ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณการ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 11 พ.ค. 2564 ได้มีการประชุมแบบออนไลน์ว่าด้วยเรื่องการลงพื้นที่เก็บการผ่านแอปพลิเคชั่น U2T แต่ด้วยสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่เก็บข้อมูลได้และในส่วนนี้จึงได้ปรับแผนในการหาข้อมูลเพื่อกรอกผ่านแอปพลิเคชั่น U2T โดยข้อมูลในการกรอกผ่านแอปพลิเคชั่นมีอยู่ 10 หัวข้อ  ได้แก่

  1. ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานะการณ์โควิด 2. แหล่งท่องเที่ยว 3. ที่พัก/โรงแรม 4. ร้านอาหารในท้องถิ่น 5. อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น 6. เกษตรกรในท้องถิ่น 7. พืชในท้องถิ่น 8. สัตว์ในท้องถิ่น 9. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 10. แหล่งน้ำในท้องถิ่น โดยการหาข้อมูลครั้งนี้ยังคงรายละเอียดยังไม่แน่ชัดแต่ผู้ปฏิบัติทุกคนยังคงหาข้อมูลเพื่อกรอกผ่านแอปพลิเคชั่น U2T ต่อไป

ในเขตพื้นที่การเก็บข้อมูล ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่และทำกิจกรรมต่างๆได้ ตามมาตรการป้องกันโควิด

 

อื่นๆ

เมนู