ปัจจุบันโลกของเรากำลังเผชิญปัญหากับโรค  COVID-19 ที่แพร่ระบาดทั่วโลกตั้งแต่ปี 2019 จนถึงทุกวันนี้มีผู้ติดเชื้อมากกว่าร้อยล้านคน และมีผู้เสียชีวิตมากกว่าสองล้านคน ซึ่งถือว่าเป็นการสูญเสียประชากรโลกไปค่อนข้างสูง การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค COVID-19 จึงเป็นหนทางสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยลดการติดเชื้อและการเสียชีวิตได้

วัคซีนคืออะไร เมื่อกล่าวถึงคำว่า “วัคซีน” บางคนก็อาจจะเข้าใจว่ามันคือยาชนิดหนึ่ง บ้างก็บอกว่ามันคือภูมิคุ้มกันโรค แต่อันที่จริงแล้วมันคือ สารชนิดหนึ่งที่ฉีดเข้าไปในร่างกาย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ ส่วนใหญ่ทำมาจากเชื้อโรค แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ทำจากเชื้อโรคที่ตายแล้วมีสารของเชื้อโรคมาฉีดเข้าตัวเรา และ ทำจากเชื้อโรคที่อ่อนแอ ทำให้มันสลบพิษจะได้ไม่รุนแรง เมื่อฉีดเข้าไปในร่างกายคนเรา ร่างกายเราก็จะสร้างภูมิคุ้มกันกับโรคนั้น ๆ ช่วยลดความรุนแรงเมื่อเกิดโรคดังกล่าวได้ พวกเราต่างก็เกิดมาพร้อมกับความคุ้นชินในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตั้งแต่อายุ 1-2 เดือนแรกอยู่แล้ว เพื่อเป็นการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันโรคตั้งแต่ยังเล็ก ซึ่งจะเห็นได้ว่าวัคซีนนั้นมีส่วนช่วยในการลดการเกิดโรคต่างๆได้ ดังนั้น วัคซีน COVID-19 ที่ผลิตขึ้นมาในปัจจุบัน ต่างก็มีการศึกษา วิจัยและทดลอง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด นอกจากนี้วัคซีนที่นำมาใช้นั้นได้ผ่านการขึ้นทะเบียน และได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อย่างถูกต้อง รวมถึงมีการอนุมัติใช้แล้วในหลากหลายประเทศและได้รับการรับรองจากองค์กรอนามัยโลก (World Health Organization; WHO) ซึ่งมั่นใจได้เลยว่าวัคซีน COVID-19 นั้นมีคุณภาพ โดยในปัจจุบันในหลายประเทศทั่วโลกได้มีการฉีดวัคซีนรวมทั่วโลกแล้วกว่า 1,000 ล้านโดส (ข้อมูลวันที่ 24 พ.ค. 2564) และเบื้องต้นพบว่าวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 นั้นสามารถป้องกันโรคได้นาน 6 เดือนขึ้นไป ส่วนการฉีดกระตุ้นนั้นจำเป็นต้องติดตามคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในอนาคต หลังจากได้รับวัคซีนแล้วบางคนอาจมีอาการผลข้างเคียงเช่น  อ่อนเพลีย ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ และมีไข้ แต่สามารถหายได้เองหลังฉีดยาประมาณ 2 – 3 วัน ส่วนผลข้างเคียงรุนแรงนั้นพบน้อยมาก เช่น การแพ้ชนิดรุนแรง (anaphylaxis) เป็นต้น ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันร่างกายของแต่ละคน เมื่อฉีดวัคซีนแล้วก็ใช่ว่าจะไม่เกิดโรค COVID-19 ได้ อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า วัคซีนนั้นคือสารที่สร้างภูมิคุ้มกัน ไม่ใช่ยารักษาโรค COVID-19 ซึ่งทุกคนที่รับวัคซีนแล้วก็มีโอกาสติดโรค COVID-19 ได้เช่นกัน แต่อาจจะมีอาการไม่รุนแรงมากนัก

จะเห็นได้ว่า การฉีดวัคซีนนั้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด ซึ่งเรานั้นต่างก็ผ่านการฉีดวัคซีนตั้งแต่เกิดกันมาแล้วทุกคน เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียประชากรโลกไปมากกว่านี้ ดังนั้นเราจึงควรฉีดวัคซีน และไม่ควรใช้ชีวิตอย่างประมาท ควรสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮล์ เพื่อให้เรานั้นได้กลับมาใช้ชีวิตที่ปกติสุข และอยู่กับคนที่เรารักไปนาน

(อ้างอิงจาก เว็บไซต์ https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/february-2021/covid-19-vaccinations)

อื่นๆ

เมนู