รายงานผลการปฎิบัติงานประจำเดือนมิถุนา 2564

“วัคซีนโควิดพิซิตโรคร้าย”

ญาติมา ครองชื่น

จากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบรูณาการรายตำบล 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศข้าพเจ้า นางสาวญาติมา ครองชื่น  นักศึกษาที่รับผิดชอบในส่วนของ ตำบลร่อนทอง  อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนมิถุนายนนี้ผู้ปฎิบัติงานทุกๆท่านร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่อนทองได้ลงพื้นที่ในการรณรงค์และวางมาตราการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่กระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ซึ่งเป็นไวรัสตระกูลของไวรัสที่ก่อให้อาการป่วยตั้งแต่โรคไข้หวัดธรรมดาไปจนถึงโรคที่มีความรุนแรงมาก เช่น โรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลาง และโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงเป็นต้น ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนในมนุษย์ก่อให้เกิดอาการป่วยระบบทางเดินหายใจในคน และสามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้ โดยเชื้อไวรัสนี้พบครั้งแรกในการระบาดในเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงปลายปี 2019จนถึงปัจจุบัน คณะผู้ปฎิบัติงานประจำตำบลร่อนทองได้มีการรณรงค์และเชิญชวนให้ประชาชนภายในตำบลร่อนทองไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัส ซึ่งวัคซีน มีความสำคัญต่อการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อหลายชนิด จึงนับได้ว่าวัคซีนมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ดังนั้นในปัจจุบันจึงได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับมนุษย์มากยิ่งขึ้น  ลดอัตราการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งคณะผู้ปฎิบัติงานได้มีการคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย กําจัดเชื้อ และสร้าง Safe Zone ให้กับประชาชนตำบลร่อนทอง  มีการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตราการป้องกันโดยให้มีหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้มีอาการป่วย รักษาระยะห่าง หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณตา จมูกและปาก โดยไม่ได้ล้างมือ ควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือน้ำยาแอลกอฮอล์ หากมีไข้ ไอ หายใจลำบาก ให้ไปพบแพทย์ทันที และแจ้งประวัติการเดินทาง  เพื่อลดการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

ลิงค์วีดีโอประจำเดือนนี้ https://www.youtube.com/watch?v=aOtOF9akufE&ab_channel=U2TBRU

อื่นๆ

เมนู