1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก
  4. SC05-การลงพื้นที่ร่วมทำน้ำพริกนรกปลาทูกับชาวบ้านหนองแม่มด หมู่ที่ 10 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

SC05-การลงพื้นที่ร่วมทำน้ำพริกนรกปลาทูกับชาวบ้านหนองแม่มด หมู่ที่ 10 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

บทความรายงานปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฏาคม

             ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบไปด้วย 18 หมู่บ้าน โดยส่วนใหญ่ชาวบ้านมีอาชีพเกษตรกร เมื่อหมดช่วงฤดูกาลทำเกษตรแล้ว การรวมกลุ่มสร้างผลิตภัณฑ์หรือสินค้าโอทอปจึงเป็นตัวเลือกหนึ่งในการหารายได้เสริมและยังเป็นอาชีพหนึ่งสำหรับผู้ที่กำลังว่างงาน ผู้ปฏิบัติงานได้ทำการสำรวจและลงมติเลือกกลุ่มน้ำพริกนรกปลาทู ที่เกิดจากการรวมกลุ่มของชาวบ้านหนองแม่มด หมู่ที่ 10 ให้เป็นสินค้าโอทอปประจำตำบล ทั้งนี้การพัฒนาเศรษฐกิจย่อมควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพประชาชน จึงได้นำนวัตกรรมทางอาหารมาปรับใช้กับน้ำพริก โดยนำเกลือลดโซเดียมมาใช้แทนเกลือทั่วไปในการปรุงประกอบอาหาร ซึ่งจะได้ทั้งความอร่อยและสุขภาพดีด้วย

            การทำน้ำพริกนรกปลาทูของชาวบ้านหนองแม่มดนั้น มีส่วนประกอบของเกลือทั่วไป ซึ่งหากบริโภคในปริมาณมาก จะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ โดยไตจะทำงานเกี่ยวข้องกับความเค็มโดยตรง ซึ่งไตจะเป็นอวัยวะสำหรับปรับโซเดียมในร่างกายให้สมดุล ถ้าโซเดียมในร่างกายมากเกินไป ไตก็จะขับออกทางปัสสาวะ แต่ถ้าน้อยเกินไป ไตก็จะดูดโซเดียมกลับไปสู่กระแสเลือดได้ ดังนั้นเมื่อไตทำงานผิดปกติก็จะไม่สามารถขับเกลือออกจากเลือดได้ ทำให้เกิดความดันโลหิตสูง ทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นทำงานหนักขึ้น เพราะความดันเลือดสูงขึ้นด้วย และถ้าไม่แก้ไขปล่อยให้หัวใจทำงานหนักมากขึ้นเรื่อยๆ จะมีผลทำให้เกิดหัวใจวาย ได้ ดังนั้นการปรับปริมาณโซเดียมในน้ำพริก จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค ทั้งนี้ทางผู้ปฏิบัติงานยังได้เชิญวิทยากรมาถ่ายทอดความความรู้เกี่ยวกับเกลือลดโซเดียมและโทษจากการบริโภคความเค็มให้กับชาวบ้านหนองแม่มด และให้คำแนะนำในการสร้างคุณภาพน้ำพริกอีกด้วย

            การลงพื้นที่ร่วมทำน้ำพริกนรกปลาทูกับชาวบ้านหนองแม่มด หมู่ที่ 10 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมในการทำน้ำพริกเช่นกัน ซึ่งตลอดการทำงานชาวบ้านมีความเป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส และยินดีให้ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำพริกด้วยความเต็มใจ ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความประทับใจ

 

วีดีโอประจำเดือน

รูปภาพประกอบการทำกิจกรรม

 

 

อื่นๆ

เมนู