1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก
  4. SC05-กิจกรรมการพัฒนาแนวทางในการยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีความเป็นมาตรฐาน น้ำพริกหนองแม่มดหมู่ 10

SC05-กิจกรรมการพัฒนาแนวทางในการยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีความเป็นมาตรฐาน น้ำพริกหนองแม่มดหมู่ 10

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

บทความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม

                                                                             อัษฎาวุธ  พุดจีบ

                         น้ำพริก ถือเป็นอาหารคู่ครัวคนไทยมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นบ้านไหน ๆ เมื่อทำนข้าวก็มักจะต้องมีน้ำพริกทานคู่กัน แต่ในสังคมเมืองปัจจุบันมีอาหารสำเร็จรูปขำยอยู่มากและหลากหลาย อีกทั้งการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ ทำให้ผู้คนหันมาทำน้ำพริกทานกันเองน้อยลง ปัจจุบันในท้องตลาดประเทศไทยมีน้ำพริกอยู่หลายประเภทขายอยู่เป็นจำนวนมาก ในปัจจุบันจึงมีน้ำพริกหลากหลายชนิดให้ได้เลือกทาน ซึ่งแต่ละชนิดวัตถุดิบและเอกลักษณ์ก็จะแตกต่างกันออกไป อีกทั้งน้ำพริกยังเป็นอาหารประจำท้องถิ่นในแต่ละภาคต่าง ๆ ซึ่งวัตถุดิบในการทำสามารถหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป อีกทั้งยังเป็นเมนูที่ทำง่าย น้ำพริกจึงกลายเป็นเมนูคู่บ้านของคนไทย อาหารที่ทำนคู่กับน้ำ พริกส่วนใหญ่จะเป็นผักต่าง ๆ เช่น แตงกวา ถั่วฝักยาว และมะเขือเปราะ อีกทั้งน้ำพริกยังเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่หาทานได้ง่ายอีกด้วย

ในเดือนนี้กลุ่ม SC05 ของเราได้ลงพื้นที่ร่วมกับกลุ่มทำน้ำพริกและชาวบ้านบ้านหนองแม่มดหมู่ 10 เพื่อทำกิจกรรมการพัฒนาแนวทางในการยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีความเป็นมาตรฐาน โดยได้มีวิทยากร 2 ท่าน มาให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำพริกและการพัฒนาน้ำพริกให้มีคุณภาพและโทษของโซเดียมและได้มีอาจารย์ประจำตำบลมาให้ความรู้ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ขยายการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการขาย เช่น การพัฒนาในเรื่องการอออกแบบผลิตภัณฑ์ การทำ Story-telling และขายออนไลน์ ให้กับน้ำพริก จากนั้นอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันทำน้ำพริกและได้มีการปรับปรุงสูตรโดยใช้เกลือโซเดียมเป็นส่วนผสมที่มีความเค็มน้อยกว่าเกลือปกติ เพื่อลดค่าโซเดียมให้น้อยลง แต่รสชาติยังคงเดิม โดยมีการนำน้ำพริกสูตรเกลือโซเดียมและเกลือปกติไปทดสอบตลาดเพื่อวัดระดับความพึงพอใจของผู้ที่ลองชิม

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการติดเชื้อของโรคระบาด โควิด 19 อย่างเคร่งครัดโดยการมีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม การวัดอุณหภูมิ แจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ เพื่อฆ่าเชื้อโรค และต้องขอขอบคุณชาวบ้าน ผู้นำชุมชน บ้านหนอง
แม่มดหมู่ 10 ที่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมในครั้งนี้

ภาพกิจกรรม

   

วีดีโอประจำเดือน

อื่นๆ

เมนู