เรื่อง  น้ำพริกนรกปลาทู (ลดโซเดียม)

โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย  (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) จากการเกิด การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและประชาชนว่างงาน ซึ่งทำให้ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจึงมีนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน ในการสร้างงาน การพัฒนาอาชีพในชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

ได้มีการลงพื้นที่ทำกิจกรรม หมู่ที่ 10 บ้านหนองแม่มด ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ในการยกระดับน้ำพริกนรกปลาทู(ลดโซเดียม) เป็นสินค้า (OTOP ) ประจำตำบลร่อนทองเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชาวตำบลร่อนทอง โดยมีกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันทำ ขั้นตอนในการทำและปรุง โดยส่วยประกอบในการทำน้ำพริกนรกปลาทูมีดังนี้ ปลาทู ปลาซาบะ พริกแห้ง กระเทียม หอมแดง ผงชูรส น้ำปลา และส่วนผสมที่สำคัญต่อการทำน้ำพริกนรกปลาทูคือการใช้ เกลือ(ลดโซเดียม) 60%

หากบริโภคโซเดียมเกินปริมาณที่ร่างกายต้องการแล้ว จะก่อให้เกิดการเสื่อมของไต เพราะไตทำหน้าที่ขับโซเดียม  เมื่อไตทำงานได้ลดลงจะทำให้มีการคั่งของเกลือ  มีการบวมน้ำ ส่งผลให้ความดันโลหิตสูง และเกิดโรคไต โรคหัวใจและหลอดเลือดตามมาได้  เพื่อป้องกันโรคไตเรื้อรังในอนาคต ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคโซเดียมที่เกินต่อความจำเป็นของร่างกาย

ภาพกิจกรรม

อื่นๆ

เมนู