โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

บทความรายงานปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม

 

            โควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ซึ่งติดต่อโดยไวรัสที่กำลังแพร่กระจายไปทั่วโลกในขณะนี้  รวมถึงในประเทศไทยสถานการณ์โควิด-19 ยังมีความรุนแรง และยังมีการแพร่กระจายในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ทั้งยังมียอดผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การดูแลและป้องกันตนเองจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด นอกเหนือจากการสวมหน้ากากอนามัยแล้ว ผู้ปฏิบัติงานตำบลร่อนทองยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อฆ่าเชื้อไวรัสโควิด – 19 โดยได้เรียนรู้วิธีการทำเจลแอลกอฮอล์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งได้นำไปถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนชาวตำบลร่อนทองในลำดับถัดไป

               เจลล้างมือแอลกอฮอล์ ถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 ไปทั่วโลก เนื่องจากสามารถใช้ป้องกันควบคุมการติดเชื้อ และลดการแพร่กระจายของเชื่อโรค อีกทั้งยังใช้ง่าย และราคาไม่แพงอีกด้วย   ทางมหาวิทยาลัยจึงมีการเล็งเห็นความสำคัญของเจลแอลกอฮอล์  จึงมีการอบรมวิธีทำเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และยังมีการทำเจลแอลกอฮอล์บรรจุขวด เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชน และสำนักงานต่างๆในพื้นที่ตำบลร่อนทอง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง   วัดบ้านหนองแม่มด  สถานที่กักตัวศูนย์วิจัยยางพารา และเนื่องด้วยสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคที่รุนแรงขึ้น  ทำให้ประชาชนที่ทำงานต่างจังหวัด เดินทางกลับภูมิลำเนามากขึ้น  ทางทีมปฎิบัติงานจึงได้นำสิ่งของที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการกักตัวไปมอบให้แก่ ผู้ที่กำลังกักตัว ณ สถานที่กักตัวโรงเรียนร่อนทองพิทยาคม

                 อันตรายจากพิษโควิด-19 หากไม่ปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกัน นอกจากจะเป็นอันตรายต่อชีวิตตนเอง แต่ยังแพร่เชื้อไปถึงผู้ที่อยู่ใกล้ชิดอีกด้วย การลงพื้นที่ในครั้งนี้ทีมผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงชาวบ้านที่มาร่วมกิจกรรม ได้มีการป้องกันตนเอง โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และรักษาระยะห่างตามมาตรการการป้องกันเป็นอย่างดี

 

วีดีโอประจำเดือน

 

ภาพประกอบการทำกิจกรรม

 

อื่นๆ

เมนู