โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ

บทความรายงานผลปฏิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม 2564

          ดิฉันนางสุพรรณ อุปเท่ห์ ตำแหน่งประชาชน เขียนบทความประจำเดือนตุลาคม 2564 ดิฉันเป็นผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ปฏิบัติงานที่ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

นางสุพรรณ อุปเท่ห์

          วันที่ 25 กันยายน 2564 คณะอาจารย์ได้นัดจัดประชุมผ่านระบบ Google Meet เวลา 17.30 น.เพื่อจัดกลุ่มดำเนินงานการตัดต่อวิดีโอ ซึ่งดิฉัน ได้จับคู่กับ นางสาวอริษา อุปเท่ห์ (กพร.) วันที่ 26 กันยายน 2564 คณะอาจารย์ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการตัดต่อวีดีโอ เวลา 09.00 น.-16.00 น. โดย​อบรม​ผ่าน​ Google Meet มีวิทยากรมาแนะนำการตัดต่อวีดีโอ 2 คน ซึ่งวิทยากรก็เป็นน้อง ๆ นักศึกษาในกลุ่มทีมงานร่อนทองของเรา การใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอด้วย Wondeershare Filmora น้อง ๆ ได้แนะนำการวางรูป วางคลิปภาพ คลิปเสียง การนำวีดีโอเข้าและการปรับวีดีโอ การอัดเสียง และการนำไฟล์เสียงเข้าคลิปวีดีโอ การแชร์วีดีโอ การแชร์วีดีโอและการประชาสัมพันธ์ออนไลน์เนื้อหาการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำคลิปทำน้ำพริกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองแม่มด หมู่ที่10 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีข้อมูลที่ใช้ทำคลิปวิดีโอ เช่น โปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อ ข้อความ สคลิปเสียง ภาพการทำน้ำพริกนรกบ้านหนองแม่มด และวิดีโอการทำน้ำพริกโดยการนำมาจากการลงไปถ่ายภาพ วิดีโอในพื้นที่บ้านหนองแม่มด วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 17.30 น. คณะอาจารย์ได้นัดจัดการประชุมออนไลน์เกี่ยวกับการ เก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 11 เป้าหมาย ซึ่งกลุ่มดิฉันได้เลือก เป้าหมายที่ 5 ชุมชนภายนอก และเป้าหมายที่ 10 อปท. ซึ่งอาจารย์ ได้มอบหมายและศึกษาข้อมูลเป้าหมายที่อาจารย์มอบหมายให้ และลงพื้นที่ไปจัดเก็บข้อมูลใน วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เพื่อไปจัดเก็บข้อมูลในหมู่บ้าน ม.18 บ้านโสกคลอง ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

จากการอบรมออนไลน์ในครั้งนี้ได้ความรู้ด้านการตัดต่อวิดีโอ และสามารถนำความรู้จากวิทยากรที่มาอบรมไปทำคลิปวิดีโอ และได้รู้รายละเอียดเกี่ยวกับโปรมแกรมที่วิทยากรได้มาแนะนำในการอบรมครั้งนี้ด้วย

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู