บทความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

         กะผม นาย ภานุวัฒน์ หาระโคตร ประเภทประชาชนทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล 1 มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ระยะเวลาทำโครงการ10เดือนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติ

กะผมนายภานุวัฒน์  หาระโคตร ประเภทประชาชน ได้อบรมการตัดต่อวิดีโอเป็นการอบรมในวันที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 09.00 -16.00 น.แบบออนไลน์

โดยอบรมผ่าน Google Meet เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคระบาดของโควิด-19จึงไม่สามารถประชุมแบบปกติได้จึงได้ประชุมแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19และยังป้องกันการติดเชื้อสู่พวกเราทีมงานตำบลร่อนทองดดยการอบรมครั้งนี้ได้เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย

-การใช้โปรแกรมตัดต่อคลิปวิดีโอ ด้วย wondeershare Filmora

การนำวิดีโอและการปรับวิดีโอ

-การอัดเสียงและการนำไฟล์เสียงเข้าคลิปวิดีโอ

-การแชร์วิดีโอและการประชาสัมพันธ์ออนไลน์

เนื้อหาการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำคลิปทำน้ำพริกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองแม่มด หมู่ที่ 10 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ 31150

โดยมีข้อมูลที่ใช้ทำคลิปวิดีโอ เช่น โปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อ ข้อความ สคลิปเสียง ภาพการทำน้ำพริกนรกบ้านหนองแม่มด และวิดีโอการทำน้ำพริกโดยการนำมาจากการลงไปถ่ายในพื้นที่ บ้านหนองแม่มด

สรุปผลการอบรมในครั้งนี้ได้ความรู้การตัดต่อคลิปวิดีโอจากที่เคยทำไม่เป็นทำไม่ได้เพราะการใช้โปรแกรมในการตัดต่อมันอยากและซับซ้อนเป็นอย่างมากโดยการอบรมครั้งนี้ได้เรียนรู้และวิธีการทำและหลักการการทำและโปรแกรมที่ทำผลร่วมคือได้เรียนรู้การตัดต่อคลิป แต่คลิปที่ตัดยังไม่สมบูรณ์ก็ต้องฝึกฝนการตัดต่อคลิปต่อไปเพื่อพัฒนาทักษะในการตัดต่อไป

 

 

 

อื่นๆ

เมนู