ดิฉันนางสาว สุมาลี พลเลื่อย ตำแหน่งปฏิบัติงาน (ประชาชน) ดิฉันเป็นผู้ปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ปฏิบัติงานที่ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์                                                                                                           ดิฉัน นางสาว สุมาลี พลเลื่อ บทความเดือนนี้จะมาพูดเรื่องการอบรมตัดต่อวิดีโอและการเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายทั้ง 11 เป้าหมาย

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 อาจารย์ได้นัดประชุมออนไลน์เวลา 17.00 นาฬิกา  เรื่องการอบรมการตัดต่อวิดีโอว่าเราจะทำอย่างไรบ้างและเราจะใช้โปรแกรมอะไรในการทำคลิปวิดีโอและให้พวกดิฉันทั้ง 20 คน และให้พวกดิฉันจับครู่กันทำคลิปวิดีโอ และดิฉันก็ได้จับครู่กับเพื่อนร่วมงาน 1 คน คือ ภาณุวัฒน์ และวันที่ 26 กันยายนได้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่านgoogiemeet เวลา 10.00 นาฬิกา การอบรมเรื่องทำคลิปวิดีโอนี้เกี่ยวกับเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิคการตัดต่อวิดีโอง่ายๆใน 1 วัน เพื่อที่เราจะสามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้ในโครงการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เพื่อยกระดับสิ้นค้า โอท็อป เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพานิชย์ด้วยเทคโนโลยี ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เนื้อหาการอบรมเชิงปฏิบัติการทำคลิปทำน้ำพริกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองแม่มดตำบลร่อนทอง โดยมีข้อมูลที่ใช้ในการทำคลิป เช่น โปรแกรมที่ใช้ตัดต่อ ข้อความ สคิปเสียง ภาพวิดีโอ และหลายๆอย่างในการอบรมครั้งนี้ด้วย คนที่สอนทำคลิปวีดีโอคือนักศึกษาในกลุ่มเป็นคนสอนทำคลิปเพราะน้องๆนักศึกษาเป็นคนทำคลิปประจำตำบลของทุกเดือนอยู่แล้วการที่เราไม่เข้าใจตรงไหนน้องๆก็จะอธิบายให้เข้าใจในการทำคลิปวิดีโอในแต่ละขั้นตอนจนพวกดิฉันสามารถเข้าใจได้เยอะขึ้น และวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 17.30 นาฬิกาทางอาจารย์ก็ได้นัดประชุมออนไลน์อีกเกี่ยวกับเรื่องการเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายทั้ง 11 เป้าหมาย การเก็บข้อมูล 11 เป้าหมายมีดังนี้

1 ตำบลเป้าหมาย

2 ลูกจ้างโครงการ

3 ครอบครัวลูกจ้าง

4 ชุมชนภายใน

5 ชุมชนภายนอก

6 อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ

7 เจ้าหน้าที่โครงการ (USI)                                                           

 8 ผู้แทนตำบล

9 หน่วยงายภาครัฐ

10 อปท.

11 เอกชนในพื้นที่

ซึ่งอาจารย์ได้ให้แบ่งกลุ่มกันเก็บข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มและกลุ่มดิฉันก็มีสามคนเช่นเคยและกลุ่มดิฉันได้ 2 เป้าหมาย และอาจารย์ก็ให้ศึกษาดูว่าแต่ละเป้าหมายมีอะไรบ้าง แต่ละเป้าหมายเราต้องถามใครและใครจะเป็นคนให้ข้อมูลเพราะมันจะทำให้ง่ายในการเก็บข้อมูลการเก็บข้อมูลจะได้รวดเร็วขึ้นไปอีกว่ากลุ่มไหนจะเอาเป้าหมายอะไรบ้างกลุ่มไหนใกล้เป้าหมายไหนมันก็จะง่ายในการลงพื้นที่ และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาทของโรคโควิด 19 ก็ยังมีการติดเชื้อค่อนข้างมีมากในการที่พวกดิฉันจะลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลก็ต้องระมัดระวังตัวถึงจะฉีดวัคซีนครบแล้วแต่ก็ไม่ป้องกัน 100% ดังนั้นพวกดิฉันก็ต้องระวังตัวเราเองและคนรวบข้าง พวกดิฉันได้ลงพื้นที่ไปสอบถามข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ 18 บ้านโศกครอง ผู้ใหญ่บ้านก็ให้ข้อมูลเป็นอย่างดีในการลงพื้นที่เราก็ต้องรักษาระยะห่างเพื่อตัวเราและคนรอบข้างจะได้สบายใจการที่เราจะจะไปพบใครเราก็ไม่ควรที่จะลืมใส่แมสป้องกันตัวเราเองและคนรอบข้างเหมือนกันและหลังจากนั้นก็ได้ลงพื้นที่ไปถามร้านขายปุ๋ยในตำบลร่อนทองว่าการข้าขายเป็นอย่างไรบ้างในช่วงสถานการณ์โรคระบาทแบบนี้การทำมาหากินก็ค่อนข้างยากจากที่เคยมีรายได้เยอะก็ลดลง แต่ก็ยังดีที่มีโครงการนี้เข้ามาก็สามารถช่วยได้ถึงไม่มากก็น้อย และทางร้านก็มีการคัดกรองคนเข้าออกร้านเป็นอย่างดี

     สรุปการปฏิบัติงานในเดือนนี้มีความยากง่ายแตกต่างกันไปความยากของงานคือการที่เราลงพื้นที่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะการแพร่ระบาทของโรคที่ค่อนข้างยังมีอยู่ทุกพื้นที่ดังนั้นต่างคนก็ต้องรักษาระยะห่างให้กับตัวเราและคนรอบข้างและการที่เราจะไปพบประกับใครเราก็ไม่ควรลืมที่ใส่แมสป้องกันตัวเราเองและคนรอบข้างของเราการที่ลงพื้นที่ไปถามผู้ใหญ่บ้านในครั้งนี้ผู้ใหญ่ก็ให้ข้อมูลว่าการที่มีโครงการนี้เข้ามาก็สามารถช่วยชาวบ้านได้ถึงจะช่วยได้เยอะการที่พวกเราได้ให้ข้อมูลและเข้ามาช่วยในส่วนที่ชาวบ้านไม่รู้ ชาวบ้านก็ได้เรียนรู้อะไรดีๆเพิ่มขึ้น และทางผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านก็ได้ให้ข้อมูลและความร่วมมือเป็นอย่างดี และดิฉันหวังว่าระยะเวลาที่เหลือจะพัฒนาให้ดีขึ้นและสามารถช่วยได้ไม่มากก็น้อย

 

 

 

อื่นๆ

เมนู