โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

บทความรายงานปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม

 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เป็นโครงการเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของตำบลให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างอาชีพให้กับชาวบ้าน และสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ผู้ปฏิบัติงานตำบลร่อนทอง เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนากลุ่มอาชีพ จึงได้เลือกพัฒนาน้ำพริกนรกปลาทูเป็นผลิตภัณฑ์ประจำตำบล

การพัฒนาตำบลทีมผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลร่อนทอง มีการนำน้ำพริกแม่มด ซึ่งเป็นสินค้าหลักของหมู่บ้าน ที่มีการรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชน แต่ยังขาดช่องทางการขายและบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจ ทีมงานผู้ปฏิบัติงาน จึงเล็งเห็นความน่าสนใจที่จะนำผลิตภัณฑ์น้ำพริกแม่มดมายกระดับเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากเดิมเป็นถุงพลาสติก ให้เปลี่ยนมาเป็นกระปุกพลาสติก. และมีการจัดทำฉลากโภชนาการและขอ อ.ย. ให้สินค้าดูน่าเชื่อถือ และยังมีการปรับสูตรน้ำพริกจากเดิมให้มีสูตรลดโซเดียม เพื่อเป็นตัวเลือกให้แก่ลูกค้าที่รักสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีการจัดทำช่องทางการขาย จากเดิมเป็นการวางขายในชุมชน และขายแบบบอกต่อ มาเป็นการขายผ่านโซเชียลได้แก่  เพจfacebook line@  Instagram และshopee เพื่อเพิ่มช่องทางการขายสินค้า และยังมีการอบรมวิธีการขายให้แก่สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจให้สามารถดำเนินการขายและส่งของให้แก่ลูกค้าเองด้วย นอกจากการพัฒนาสินค้าภายในตำบลแล้ว ทีมงานชาว U2T ตำบลร่อนทอง ยังมีการพัฒนาตำบลในด้านการท่องเที่ยวอีกด้วย โดยมีการจัดทำสื่อการท่องเที่ยวหลักของตำบลร่อนทอง ได้แก่ ประวัติตำบลร่อนและประวิติวัดภูเขาทอง ร่อนทองคาเฟ่  การทอเสื่อ การทำเปลญวน ศาลปู่อุดมวัดบ้านหนองแม่มด และโคกหนองนา โดยจัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นซิกเนเจอร์หลักในการท่องเที่ยวตำบลร่อนทอง ในแต่ละเรื่องจะเน้นประวัติความเป็นมา ขั้นตอนในการทำ และประโยชน์ที่ได้ เพื่อเป็นการเผยแพร่วิถีชีวิตของชาวตำบลร่อนทองให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน

หลายเดือนที่ผ่านมาโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ได้ดำเนินการพัฒนาตำบลร่อนทองอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ พัฒนาสินค้าภายในตำบล ด้านการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการส่งเสริมสุขภาพ  คณะอาจารย์ประจำตำบลพร้อมกับผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชม เพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็งและจุดอ่อนของตำบลร่วมกับชาวบ้าน เพื่อที่จะนำมาพัฒนาตำบล ต่อยอดให้สินค้าและการท่องเที่ยวภายในตำบล ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และเป็นการสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้แก่ชุมชนอย่างมั่นคง

วีดีโอประจำเดือน  

 

ภาพประกอบกิจกรรม

 

 

 

อื่นๆ

เมนู