ข้าพเจ้า นายอิศรา อาปะมาเก บัณฑิตจบใหม่ ในฐานะผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ จากเดือนที่ผ่านมาข้าพเจ้าและผู้ร่วมปฏิบัติงานได้ประชุมร่วมกับผู้ปฏิบัติงานประจำรายตำบลผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมลงพื้นที่จัดทำโครงการฯ กลุ่มทำน้ำพริกบ้านหนองแม่มด

          ในเดือนมิถุนายน ข้าพเจ้าและผู้ร่วมปฏิบัติงานทุกท่านได้ลงพื้นที่ในการร่วมรณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด 19 ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่อนทอง อ.ส.ม. และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลร่อนทอง เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดกับประชาชนในเขตพื้นที่ดังกล่าว ตลอดทั้งการเดินรณรงค์ถือป้ายและการประชาสัมพันธ์ มีการแจกเจลล้างมือแอลกอฮอร์ หน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการป้องกันจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในเบื้องต้น นอกจากนั้นได้ร่วมกันทำความสะอาดศาลาหมู่ที่ 10 บ้านหนองแม่มด มีการกวาดพื้น เช็ดโต๊ะและเก้าอี้ เก็บขยะโดยรอบศาลาฯ และมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอร์ เพื่อความสะอาดในการใช้งานในครั้งต่อ ๆ ไป และร่วมกันถ่ายภาพและถ่ายคลิปวีดีโอรณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด 19

          ซึ่งตลอดทั้งเดือน ข้าพเจ้าและผู้ร่วมปฏิบัติงานได้ทำการเก็บข้อมูล U2T เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนในเขตพื้นที่ โดยบางส่วนมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลหรือบางส่วนมีการโทรติดต่อประสานงานขอข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ เพื่อระมัดระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในการปฏิบัติงานดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตพื้นที่เป็นอย่างดี ทำให้การดำเนินงานของข้าพเจ้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นตามลำดับ

อื่นๆ

เมนู