กะผม นาย ภานุวัฒน์ หาระโคตร ประเภทประชาชนทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตำบล 1 มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ระยะเวลาทำโครงการ10เดือนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติ
เมื่อวันที่29 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.30 น.ได้มีการลงพื้นที่ บ้านหนองแม่มดหมู่ที่10 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ทำน้ำพริกปลาทูร่วมคณะอาจารย์และผู้ปฎิบัติงานทุกท่านและปรับปรุงสูตรทำน้ำพริกจากเดิมที่มีโซเดียมสูง และปรับปรุงสูตรทำให้น้ำพริกน่าสนใจและเป็นความต้องการของตลาดและเป็นน้ำพริกรักษาสุขภาพและแตกต่างจากท้องตลาด โดยใช้สูตรน้ำพริกลดโซเดียม คือการทำให้รสชาติของน้ำพริกไม่เค็มจนเกินไปและไม่เสียรสชาติจากเดิมโดยเราใช้เกลือจากตลาดทั่วไปพวกเราได้ใช้เกลือจาก อย ที่ได้รับรองจาก อย ว่าปลอดภัยและโซเดียมต่ำทำให้พวกเราทีมงานตำบลร่อนทองได้มาปรับปรุงสูตรทำให้โซเดียมต่ำและทำการทดลองว่ารสชาติของน้ำพริกเหมือนเดิมไหมและทำการวิจัยว่าจะช่วยบ้านหนองแม่หมดหมู่ที่10 โดยการปรับสูตรว่าจะขายได้เยอะกว่าเดิมไหมจากการทำน้ำพริกได้มีการทำและแจกจ่ายให้ผู้ปัฎิบัติงานทุกท่านเพื่อทำการแบบสอบถามว่าน้ำพริกที่ปรับปรุงสูตรว่ามีรสชาติแตกต่างจากเดิมไหมและอร่อยกว่าเดิมไหม ผลจากการสำรวจมีประชาชนทั่วไปสนใจและมีประชาชนบางส่วนที่ยังไม่รู้ว่าโซเดียมคืออะไรโดยเราจะมาบอกก่อนจะขายน้ำพริกปลาทูทุกครั้งว่าผลที่รับโซเดียมมากเกินไปจะส่งผลอะไรเกิดขึ้นจากการที่ได้รับบริโภคโซเดียมเข้าไปปริมาณมากทำให้เกิดความดัน โรคไต และโรคอื่นที่เกิดจากการกินเกลือเข้าไปมากพอได้อธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจว่าโซเดี่ยมคืออะไรทำให้ชาวบ้านอยากรู้อยากลอง ทำให้เกิดความหน้าสนใจ สำหรับคนที่รักสุขภาพอย่างมาก
สรุป ผลการสำรวจได้รับความตอบรับอย่างดีและได้รับความน่าสนใจ อย่างมากและเป็นที่ตื่นตาตื่นใจอย่างมาก ผลการสำรวจเก็บข้อมูลและทำน้ำพริกพริกครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านและทีมงานตำบลร่อนทอง ได้เรียนรู้วิธีการทำน้ำพริกปลาทู และการทำงานเป็นทีม

 

http://u2t.bru.ac.th/uncategorized/sc05-panuwat-19-07-64

/

 

 

อื่นๆ

เมนู