โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

บทความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม

 

        ข้าพเจ้า นางสาววิลาวัลย์ จำปางาม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (SC05)

พวกเรา SC05 ได้จัดกิจกรรม การอบรมการทำน้ำพริกปลาทูสูตรลดโซเดียม ที่หมู่ 10 บ้านหนองแม่มด ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ในการยกระดับน้ำพริกปลาทู (ลดโซเดียม) ให้เป็นสินค้า OTOP ประจำตำบลร่อนทองโดยมีกลุ่มแม่บ้าน บ้านหนองแม่มดได้ช่วยกันทำน้ำพริก สูตรลดโซเดียมจนสำเร็จ ขั้นตอนในการทำและปรุง โดยส่วยประกอบในการทำน้ำพริกนรกปลาทูมีดังนี้ ปลาทู ปลาซาบะ พริกแห้ง กระเทียม หอมแดง ผงชูรส น้ำปลา และส่วนผสมที่สำคัญต่อการทำน้ำพริกนรกปลาทูคือการใช้ เกลือ(ลดโซเดียม) 60%   นอกจากจะอร่อยแล้วยังมีประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วย และยังได้อธิบายโทษของการรับประทานโซเดียมมากเกินไปให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฟังด้วยซึ่ง โซเดียม คือ เกลือแร่ชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการควบคุมสมดุลน้ำและของเหลวในร่างกาย ซึ่งสามารถควบคุมระบบความดันโลหิต การทำงานของเซลล์ประสาทและกล้ามเนื้อ ตลอดจนถึงการดูดซึมสารอาหารและเกลือแร่ในไตและลำไส้เล็ก โซเดียมพบในอาหาร เนื้อสัตว์ อาหารจากธรรมชาติ นอกจากนั้น เราบริโภคโซเดียมในรูปแบบของเกลือแกง อาหารสำเร็จรูป วัตถุปรุงรส ตลอดจนถึงขนมกรุบกรอบที่ใส่ผงฟูทุกชนิด ร่างกายต้องการปริมาณโซเดียมแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับสภาวะของร่างกาย เพศ และอายุ โดยทั่วไปแล้วสามารถบริโภคโซเดียมสูงสุดโดยไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายอยู่ที่ 2,300 มิลลิกรัมต่อวัน เมื่อเทียบเป็นเกลือป่นอยู่ที่ประมาณ  1  ช้อนชาหรือ 6 มิลลิกรัม  โดยปกติแล้วอาหารจากธรรมชาติที่บริโภคทุกวันก็มีปริมาณโซเดียมที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายแล้ว  หากบริโภคโซเดียมเกินปริมาณที่ร่างกายต้องการแล้ว จะก่อให้เกิดการเสื่อมของไต เพราะไตทำหน้าที่ขับโซเดียม  เมื่อไตทำงานได้ลดลงจะทำให้มีการคั่งของเกลือ  มีการบวมน้ำ ส่งผลให้ความดันโลหิตสูง และเกิดโรคไต โรคหัวใจและหลอดเลือดตามมาได้

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตราการการป้องกันเกี่ยวกับโรคโควิด 19 เป็นอย่างเคร่งครัด โดยมีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม การวัดอุณภูมิ และแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ให้กับผู้ร่วมทำกิจกรรมทุกคน ทั้งนี้ต้องขอบคุณชาวบ้านหนองแม่มด หมู่ 10 ที่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ จนทำให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปดี

ภาพกิจกรรม

 

อื่นๆ

เมนู