บทความรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน

          โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งค้นพบไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19 จะแพร่กระจายผ่านฝอยละอองเป็นหลัก ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อผู้ติดเชื้อไอ จาม หรือหายใจออก คุณอาจติดเชื้อได้จากการหายใจเอาไวรัสเข้าสู่ร่างกายเมื่ออยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 หรือโดยการสัมผัสพื้นผิวที่มีเชื้อไวรัสแล้วสัมผัสตา จมูก หรือปากของตนเอง

โดยอาการที่พบจะมีลักษณะดังนี้

อาการทั่วไป

มีไข้

ไอแห้ง

อ่อนเพลีย

อาการที่พบไม่บ่อยนัก

ปวดเมื่อยเนื้อตัว

เจ็บคอ

ท้องเสีย

ตาแดง

ปวดศีรษะ

สูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นและรับรส

มีผื่นบนผิวหนัง หรือนิ้วมือนิ้วเท้าเปลี่ยนสี

อาการรุนแรง

หายใจลำบากหรือหายใจถี่

เจ็บหน้าอกหรือแน่นหน้าอก

สูญเสียความสามารถในการพูดและเคลื่อนไหว

ซึ่งในปัจจุบันมีคนติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19เป็นจำนวนมากทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อประเทศเป็นอย่างมากทั้งในด้านคุณภาพชีวิต ด้านเศณษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ และยังมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก คณะผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้ติดต่อปรึกษาและได้ลงพื้นที่พร้อมกับ รพสต. อสม. ผู้นำชุมชน ประจำตำบลร่อนทอง ลงพื้นที่ไปยังหมู่ 1 บ้านร่อนทอง และหมู่ 16 บ้านร่อนทองเหนือ เชิญชวนชาวบ้านให้ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด-19 และประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยใช้สบู่หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ หมั่นล้างมือบ่อยๆ รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ไอหรือจาม สวมหน้ากากอนามัยช่วยป้องกันไม่ให้ผู้สวมแพร่กระจายไวรัสไปยังผู้อื่น

วิดีโอ

อื่นๆ

เมนู