การเล่นแม่มด คือพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วยของชาวบ้านเมืองดู่ เป็นความเชื่อที่ถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคนซึ่งได้ใช้ภูมิปัญญาดังกล่าวในการบำบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้กับตัวเองและคนที่อยู่อาศัยร่วมกันในชุมชน
นางเล็ก ทอง ชาวบ้านหมู่ 13 ตำบลเมืองฝางอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการจ้างแม่มดมารักษาอาการเจ็บป่วยของลูกเขย ซึ่งรักษาที่โรงพยาบาลหลายครั้งก็ยังไม่มีอาการดีขึ้น จึงได้มีการจ้างคนทรงและเครื่องดนตรีมาทำพิธีเล่นแม่มด
นางเล็ก เล่าให้ฟังว่าการเล่นแม่มดเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณบรรพบุรุษที่ตายไปแล้วยังคงวนเวียนอยู่ในโลกนี้เพื่อคอยดูแลปกปักรักษาลูกหลาน หรือให้คุณให้โทษกับลูกหลานที่มีชีวิตอยู่เมื่อทำผิด ดังนั้นการรำแม่มดจึงเป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อให้รักษาอาการเจ็บป่วยด้วยการบนบาน
การประกอบพิธีคนทรงเชิญวิญญาณของบรรพบุรุษหรือผีเข้ามาส่งในร่างของนางรำเพื่อให้ญาติพี่น้องได้ถามคำถามหรือมีการรำและเล่นดนตรีไปด้วย ซึ่งเรียกว่าแม่มดหรือเป็นวิญญาณบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วมีทั้งชายและหญิงเข้ามาในร่างคนทรง

อื่นๆ

เมนู