สำหรับการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ทุกคนได้รับหน้าที่มอบหมายให้ไปประจำจุดกับตัวตามจุดต่างๆ ที่ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดขึ้น ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 5 จุด

1. วัดป่าสวนธรรม

2. ศาลาหมู่ 2

3. วัดบ้านโคกกลาง

4. วัดบ้านโคกลำดวน

5. วัดบ้านเมืองดู่

ซึ่งได้จัดผู้จ้างงานลงประจำจุดต่างๆ เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเฝ้าระวังดูแลรักษาความสะอาด และความปลอดภัย ทั้งนี้ยังปฏิบัติหน้าที่รวมไปถึงสิ่งที่อสม.ได้มอบหมายให้ แต่ไม่ได้ปฏิบัติการท่าระวังดูแลผู้ที่มากับตัวอย่างใกล้ชิดโดยตรง ซึ่งในส่วนของคนที่มากับตัวนั้นเสี่ยงแค่ไหนจึงต้องกักตัว?

บางคนอาจกำลังสงสัยว่าแบบไหนเราจึงจะต้องกักตัว 14 วัน ทั้งนี้กรมควบคุมโรคได้มีการออกมาตรการประเมินเบื้องต้นไว้สำหรับประเมินตนเองว่าเราอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงใด แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1 ผู้สัมผัสความเสี่ยงสูง คือผู้ที่เจอกับผู้ติดเชื้อ มีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย เช่น ผู้เรียน/ผู้อาศัย/ทำงาน ในห้องเดียวกัน มีการพูดคุยกันในระยะ 1 เมตร นานกว่า 5 นาที มีแนวโน้มถูกไอจามจากผู้ติดเชื้อโดยไม่มีการป้องกัน รวมถึงอยู่ในพื้นที่ปิด ไม่มีอากาศถ่ายเทร่วมกับผู้ป่วย

กลุ่มที่ 2 ผู้สัมผัส กับ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง คือผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (กลุ่มที่ 1) เบื้องต้นถือว่ามีความเสี่ยงต่ำ

กลุ่มที่ 3 ผู้ใกล้ชิด กับ ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ คือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้สัมผัสความเสี่ยงต่ำ (วงที่ 2) หรืออยู่ในสถานที่เดียวกับผู้ติดเชื้อ แต่ไม่ได้มีกิจกรรมใดๆ ร่วมกัน และไม่ได้มีการพบปะหรือสัมผัสกัน จึงจัดเป็นผู้ไม่มีความเสี่ยง

จากการประเมินดังกล่าว ผู้อยู่ในกลุ่มที่ 1 จำเป็นต้องพบแพทย์เพื่อทำการตรวจเชื้อทันที หากไม่พบเชื้อ ยังต้องกักตนเอง 14 วัน และสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หรือหากพบว่าติดเชื้อ ผู้ที่อยู่กลุ่มที่ 2 ก็จะต้องดำเนินการเช่นเดียวกันคือไปตรวจหาเชื้อ หากไม่พบก็จะต้องกักตัวเอง 14 วัน เช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตามข้อจำกัดการใช้ชีวิตของแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน โดยเฉพาะกับคนที่อยู่อาศัยร่วมกับอีกหลายชีวิตในบ้าน เกิดเป็นคำถามว่าแล้วแบบนี้ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรดีจึงจะลดความเสี่ยงให้กับผู้ร่วมอาศัยและคนในครอบครัวให้ได้มากที่สุด?

สำหรับผู้ที่กังวลใจ ทางด้านกรมควบคุมโรค และ สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) ก็ได้มีการแนะนำวิธีการกักตัว 14 วันร่วมกับผู้อื่นเอาไว้สำหรับเป็นข้อมูลแก่ประชาชน สามารถใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นได้เลยทันทีสำหรับผู้ที่กำลังมีเหตุต้องเฝ้าระวัง 14 วิธี กักตัว 14 วัน ให้ปลอดภัยต่อทุกคน

1. แยกตนเองออกจากครอบครัว

2. เว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร

3. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

4. หากไอหรือจามใช้ทิชชูหรือกระดาษชำระ แยกทิ้งให้เหมาะสม

5. ปวดหัว/มีไข้ ทานยาพาราเซตามอล ทุก 4 – 6 ชั่วโมง

6. หมั่นล้างมือหรือใช้เจลล้างมือทุกครั้งเมื่อสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ

7. ดื่มน้ำ 1.5 – 2 ลิตรต่อวัน

8. ไม่ออกไปพบปะผู้คนในช่วงกักตัว

9. ไม่ทานอาหารร่วมกับผู้อื่น

10. ควรใช้ห้องน้ำหลังคนอื่น และเช็คทำความ สะอาดทุกครั้งด้วยแอลกอฮอล์

11. เปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเท

12. พักผ่อนให้เพียงพอจะช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวเร็วขึ้น

13. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์

14. หากิจกรรมทำงานในบ้าน เพื่อความคลายความกังวล

อื่นๆ

เมนู