พัฒานาโรงเรียนของชมชนในตำบลเมืองฝาง เป็นการทำความสะอาดโรงเรียนหรือสถานศึกษาก่อนเปิดสถานศึกษา ทำความสะอาด ตันกิ้งไม้ ตัดหญ้า กวาด ถู ตามถนนหรือ อาคารต่างๆ โดยการร่วมมือของประชาชนในชุมชน มาร่วมแรงรวมใจกัน ทำความสะอาด เพื่อให้บุตรหลานของตัวเอง เข้ามาเล่าเรียน ในเวลาที่เปิดสถานศึกษา

 

 

 

อื่นๆ

เมนู