นางจันทรา คงประโคน ชาวบ้านเมืองดู่ 8 ได้ค้นพบไหโบราณในทุ่งนาของตนเอง
นางจันทราได้เล่าให้ฟังว่า ขณะที่ตนเองและสามีได้ไปเผาฟางข้าวที่ทุ่งนา ได้ไปพบกับหลุมซึ่งข้างในมีน้ำจึงแปลกใจและได้เอามือล้วงเข้าไปดูปรากฏว่าเป็นภาชนะที่มีขนาดใหญ่ตนและสามีจึงได้ทำการขุดขึ้นมาปรากฏว่าเป็นไหโบราณขนาดใหญ่ซึ่งข้างในมีจานขนาดเล็กเท่าฝ่ามือ 1 ใบ ตนจึงได้นำกลับมาที่บ้านและอยากให้ผู้ที่รู้ข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบว่าหายโบราณนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไร
ซึ่งในประวัติความเป็นมาของบ้านเมืองดู่เป็นเมืองโบราณจึงสันนิษฐานว่าหมู่บ้านยังมีของโบราณอีกมากมายที่ยังหลงเหลืออยู่

อื่นๆ

เมนู