ควรไถพรวนหน้าดินให้มีความลึกประมาณ 25 ซม. เสร็จแล้วให้ตากดินโดยดูว่าแสงแดดแรงหรือไม่ ถ้าแสงแดดดี ก็ให้ตากทิ้งไว้ประมาณ 4-5 วัน แต่ถ้าเป็นช่วงฟ้าปิดก็ให้ดูตามความเหมาะสม เพราะการตากหน้าดินนั้น จะมีประโยชน์ในการฆ่าเชื้อโรคหรือไข่แมลงต่างๆที่เป็นศัตรูกับถั่วฝักยาว หลังจากไถพรวนหน้าดินเรียบร้อยแล้ว
หลังจากนั้นยกร่องแปลงปลูกถั่วฝักยาว ให้มีขนาดกว้างและยาวขนานกับพื้นที่ดินที่เรามี และให้ไถยกร่องระหว่างแปลงปลูกถั่วฝักยาว สวนนี้เป็นสวนของพ่อแม่ผมเองครับ

อื่นๆ

เมนู