ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ได้จัดการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนตำบลเมืองฝาง
เพื่อการดูแลตัวเองและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
-ไห้ความรู้วิธีการป้องกันตัวเองจากเชื้อไวรัสโคโรน่า
-ให้ความรู้วิธีรับมือเชื้อไวรัสโคโรน่า
-ให้ความรู้เรื่องการเดินทางทั้งก่อนและหลัง การเดินทางในช่วงมีการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่า
-ให้ความรู้เรื่องวัคซีนทั้งก่อนฉีดและหลังฉีด
สอนวิธีออกกำลังกายไห้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสู้เชื้อไวรัสโคโรน่า

 

อื่นๆ

เมนู