ในช่วงเวลาที่วางจากการทำไร่ทำนา ของชาวบ้านและผู้สูงอายุในบ้านเมืองดู่จะรวมกลุ่มกันเพื่อจะมาทำเครื่องจักสานไม้ไผ่อาทิเช่น สุ่มไก่ ไซดักปลา และอุปกรณ์หาปลาอย่างอื่น
นายกิตติพันธ์ คงประโคน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 เล่าให้ฟังว่า เมื่อกลุ่มจักสานของบ้านเมืองดู่ว่างจากภารกิจงานต่างๆจะรวมกลุ่มกันเพื่อจักสานไม้ไผ่ เช่น สุ่มไก่ เพื่อวางจำหน่ายและส่งออกไปยังหมู่บ้านและอำเภอใกล้เคียง ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มจักสานเป็นอาชีพเสริมและยังทำให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำเพื่อส่งเสริมการหารายได้และทำให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

อื่นๆ

เมนู