การเล่นตะกร้อเพื่อให้เยาวชนในหมู่บ้านห่างไกลจากยาเสพติด เป็นการเล่นตะกร้อ ผู้เล่นจะมีอยู่ฝั่ง3คน จะมีตัวโยน ตัวเปิด แหละตัวฝาด เราเล่นเพื่อให้เยาวชนหัดมาออกกำลังกาย ไม่ยุ่งกับสิ่งเสพติด เราจะเล่นทุกเย็น เวลาประมาณ5โมงครึ่งก็รวมตัวกันเล่น การเล่น ผู้แพ้ ก็จะโดนวิ่งรอบสนาม เป็นการลงโทษและออกกำลังกายไปในตัว และเพิ่มความสามัคให้กับวัยรุ่นในชุมชนอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู