ต. เมืองฝาง ขณะนี้มีศูนย์พักคอย/รพ. สนาม/ศูนย์กักกันตัว 5 แห่ง ดังนี้
1.วัดป่าสวนธรรม
2.ศาลาประชาคม หมู่ 2
3.วัดบ้านเมืองดู่
4.สำนักสงฆ์ทุ่งสีดา
5.วันโคกลำดวน
ศูนย์กักกันตัวสร้างขึ้นเพื่อไห้ประชาชนที่ไปทำงานต่างพื่นที่ ที่กลับมากจากทำงานกักตัวตรวจcovid19 ตามมาตราการณ์ป้องกันโรค ทางตำบลเมืองฝากจึงได้จัดสถานที่5แห่งไว้เพื่อไห้ประชาชนมีที่กักกันตัว มีการแยกส่วนต่างๆในสถานกักกันตัว
1.ส่วนพื่นที่สีแดง หรือ ส่วนที่กลับมาจากนอกพื่นที่
2.ส่วนปกติ หรือ ส่วนที่ อสม.ผู้ใหญ่บ้าน เข้าเวร
3.ส่วนที่รักษาหายแล้ว หรือ ส่วนที่ติดcovid19 แล้วรักษาหายแล้ว
ณ สถานที่ต่างๆก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลควบคุมอยู่ทุกศุนย์ มี อสม มีผู้ใหญ่บ้าน เปลี่ยนกันเข้าเวรตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน มีพี่น้องประชาชนและหน่อยงานต่างๆเอาข้าวของ เช่น น้ำ ขนม มาม่า ปลากะป้อง และอื่นๆ อีกมากมายมาบริจากไห้กับศูนย์กักกันตัว เพื่อไห้ผู้ที่กักกันตัวได้กินได้ใช่

อื่นๆ

เมนู