สุพัตรา กำรัมย์

           ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในโครงการจ้างงาน ๑ ตำบล อาจารย์ประจำหลักสูตรส่วนใหญ่จะนัดพวกเราทั้ง ๒๐ คนมาพูดคุยทำความเข้าใจ ติดตามความก้าวหน้าของงาน ที่ศาลาบ้านเมืองดู่ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากองค์การส่วนตำบลเมืองฝางนัก  ความประทับใจที่มีต่อผู้คนก็คงจะเป็นเรื่องความสามัคคี ความมีน้ำใจ ความร่วมแรงร่วมใจกันในการทำทุกกิจกรรม  และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนสิ่งที่ได้เห็นทุกครั้งของการมาที่ศาลาบ้านเมืองดู่ คือ แปลงปลูกผักด้านหลังศาลา ที่ถัดไปจะเป็นแปลงทดลองปลูกเห็ดตับเต่าของชุมชน  ดูจากสภาพแล้วคงเพิ่มเริ่มทำแปลงปลูกผักได้ไม่นานเท่าไหร่  ตามปกติแล้วเราไม่ค่อยได้เห็นการปลูกผักในพื้นที่ส่วนกลางเท่าไหร่นัก เพราะมักจะติดปัญหาว่า แล้วใครจะลงทุน ใครจะทำ ใครดูแลล่ะ แต่ที่นี่ชาวบ้านเขาช่วยกันทำ  วันนี้ได้สอบถามพี่อ้อมซึ่งมานั่งทอผ้าเป็นประจำทุกวันอยู่แล้ว ก็ได้ทราบว่า พี่อ้อมให้ใครช่วยทำแปลงแล้วก็เอาเมล็ดพันธุ์ผักมาหว่าน ๆ ไว้  ทุกวันจะต้องมาเปิดน้ำรดต้นโสนในแปลงทดลองอยู่แล้ว ก็รดน้ำผักไปด้วยเลย  ผักเติบโตงามมากโดยไม่ต้องใช้สารเคมี  ผลผลิตที่ได้ก็ให้คนในหมู่บ้านนั่นแหละ ใครอยากกินผักอะไรก็มาเก็บไปได้เลย สำหรับคนปลูกแล้ว เห็นผักก็ชื่นใจ

และแน่นอนว่า ก่อนกลับก็มีพวกเราบางคนก็มีเก็บผักกลับไปทำอาหารกินที่บ้านด้วยเหมือนกัน ผักเขาน่ากินจริง ๆ ค่ะ

อื่นๆ

เมนู