นางสาวจุฑามาศ คะรัมย์

 

จากการที่เกิดสถานการณ์ COVID-19 ระบาดอย่างหนักทั่วโลก และรวมถึงประเทศไทยของเรามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน จากหลักสิบ หลักร้อย ไปจนถึงหลักพัน การใช้ชีวิตในแต่ละวันได้ถูกปรับเปลี่ยน
ตามสถานการณ์ เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด เริ่มจากสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ ในเมื่อก่อน ก่อนจะมีโควิดเข้ามาชาวบ้านก็จะมีการจับกลุ่มนั่งเล่น นั่งคุยกันตามประสาคนคุ้นเคยในหมู่บ้าน พอมีโควิดเข้ามาก็จะได้เห็นภาพเหล่านั้นน้อยลง เพราะทุกคนต่างกลัวก็จะอยู่บ้านใครบ้านมัน จากที่ไม่เคยต้องสวมหน้ากากคุยกัน ก็ต้องสวมหน้ากาก เว้นระยะห่างอีกด้วย ชาวบ้านมีความกระตือรือร้นและรู้สึกตื่นตัวกับโรคนี้มาก แต่ทุกคนก็ไม่วิตกกังวลจนเกินไป ต่างปรับตัวให้ตัวเองอยู่รอดในทุกๆวัน ก่อนออกจากบ้านทุกครั้งต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดถึงแม้จะออกไปแค่ซื้อของในชุมชนก็ตาม ถ้าต้องสัมผัสสิ่งต่างๆก็จะล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ตลอด ตามร้านค้า หรือวัด โรงเรียน ก็จะมีจุดวางแอลกอฮอล์ให้ทุกๆคนที่ปใช้บริการได้ล้างด้วย หลายๆครอบครัวก็งดการเดินทาง ไม่เดินทางไปในที่เสี่ยง เวลาที่มีการจัดอบรม หรือประชุมปรึกษาหารือกันในชุมชน ชาวบ้านก็ยังคงให้ร่วมมือมาร่วมกิจกรรม แต่ที่แตกต่างจากปกติคือ ต่างคนต่างสวมหน้ากากอนามัย นั่งเว้นระยะห่างกัน และในกิจกรรมล่าสุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดกิจกรรม COVID-19 Week เป็นการทำความสะอาดศาสนสถานและโรงเรียนในชุมชนโดยศาสนสถานนั้นเป็นแหล่งที่ชาวบ้านต่างมาทำบุญกัน เพื่อความปลอดภัยเราได้ทำสะอาด ปัด กวาด ล้างพื้น และฉีดยาฆ่าเชื้อให้เรียบร้อย รวมถึงโรงเรียน ที่จะมีการเปิดเรียนในวันที่ 14 มิถุนายนนี้ ก็จะมีคณะครู มาช่วยทำความสะอาด และฉีดยาฆ่าเชื้อในห้องเรียนและบริเวณต่างๆรอบๆพื้นที่โรงเรียนเพื่อให้เด็กในชุมนุมปลอดภัยห่างไกลจากเชื้อโรคอีกด้วย

 

  

อื่นๆ

เมนู