นางสาวเบ็ญญา เลี่ยมนางรอง

 

Covid Week และการเข้ารับการฉีดวัคซีน AstraZeneca

ถ้าจะพูดถึง “” โควิด 19 “” คงไม่มีใครไม่รู้จักเพราะเกิดการระบาดตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน
สถานการณ์โควิด 19 ในปัจจุบันยังพบการระบาดอย่างต่อเนื่องการป้องกันที่ดีที่สุดคือการป้องกันตัวเอง หลีกเลี่ยงการพาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่แออัด การลดการสัมผัสหรือเมื่อสัมผัสแล้วควรล้างมือบ่อยๆเท่าที่จะทำได้ และการสวมใส่ mask ทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านเพื่อลดความเสี่ยง คณะอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลเมืองฝางได้ลงพื้นที่สถานศึกษาและศาสนสถาน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเมืองดู่ โรงเรียนบ้านโคกกลาง โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และวัดทุกหมู่บ้านในตำบลเมืองฝางเพื่อทำความสะอาดทั้งในบริเวณและพื้นที่รอบๆจากนั้นทำการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันโควิด 19
เข้ารับการฉีดวัคซีน AstraZeneca
การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน
– พักผ่อนให้เพียงพอ
– กินยาประจำได้ตามปกติ
– ต้องไม่มีอาการไข้ หรืออาการเจ็บป่วย
– เลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชา และกาแฟ
– 2 วันก่อนและหลังฉีด งดออกกำลังกายอย่างหนัก
– แจ้งแพทย์ก่อนฉีด ในกรณีมีโรคประจำตัว, การตั้งครรภ์ , มีประวัติการแพ้ยาหรือวัคซีน
จากการฉีดวัคซีนโดยเลือกฉีด AstraZeneca รับบริการฉีดที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์เข็มที่ 1 ได้รับการบริการที่ดีมากจากแพทย์และพยาบาลตั้งแต่การรับบัตรคิวจนถึงเวลาฉีดในระหว่างที่รอคิวจะมีน้ำบริการอยู่ตลอดเมื่อได้รับการฉีดแล้วต้องนั่งพักดูอาการ 30 นาที นาทีที่ 15 และ 30 พยาบาลจะวัดอุณหภูมิ ชีพจร อัตราการหายใจ ความดันโลหิตหลังฉีดอาจจะมีอาการปวดศีรษะ มีไข้ หนาวสั่น คลื่นใส้อาเจียน ซึ่งเกิดจากผลข้างเคียงจากการได้รับวัคซีนซึ่งเป็นปกติและสามารถหายได้เอง
ถ้าเรามั่นใจและปฏิบัติตามคำแนะนำก่อนเข้ารับวัคซีน วัคซีนก็ไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่ได้รับฟังมาจากแหล่งต่างๆแค่ก่อนเข้ารับการฉีดพักผ่อนให้เพียงพอ ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงไม่มีอาการป่วย นอกจากจะป้องกันตัวเองแล้วยังป้องกันคนในครอบครัวอีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู