นางสาวสุฑามนต์ อะรัญ

 

จากสถานการณ์ในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรน่าโควิด-19ในปี 2563 – 2564 มียอดผู้ป่วยจากโรคระบาดโควิด-19 และเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้ภายในตำบลเมืองฝาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีมาตรฐานการป้องกันเพื่อไม่ให้ชาวบ้านในตำบลเมืองฝางเจ็บป่วยจากโรคโควิด-19 โดยมีการคัดกรองคนมาจากต่างจังหวัดกลุ่มพื้นที่เสี่ยง มีอสม.ประจำหมู่บ้าน มาตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและแนะนำให้กักตัวอยู่ที่บ้าน ห้ามออกนอกบ้านจนครบ 14วัน และมีการตอบแบบสอบถามส่งข้อมูลไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและฝ่ายปกครองของอำเภอ ถ้าหากมาจากพื้นที่กลุ่มเสี่ยง หรือ พื้นที่สีแดง ให้แยกตัวไปกักตัวอยู่นอกหมู่บ้าน และผู้นำจะนำถุงยังชีพไปมอบให้
และในช่วงมีงานมงคล และงานศพ จะมีอมส.ประจำหมู่บ้านคอยคัดกรองคนมาร่วมงานทุกคน วัดอุณหภูมิ ให้ล้างเจล สวมแมสทุกคน และเว้นระยะห่าง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ จะมีคุณหมอและคณะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพร้อมทั้งอสม. คณะองค์การบริหารส่วนตำบล รปภ.ประจำหมู่บ้าน และผู้นำทุกหมู่ตั้งด่านคัดกรองคนเข้า-ออกในหมู่บ้าน มีการวัดอุณหภูมิ ล้างเจล และต้องสวมแมสตลอดเมื่อเข้า-ออกในหมู่บ้านสถานที่ตั้งด่านมี 2 ที่ ดังนี้ 1.โซนเมืองฝางตั้งด่านที่หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2. โซนเมืองดู่ตั้งด่านที่หน้าศาลาหมู่ 8
ปัจจุบันผู้นำและอสม. ได้มีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าโควิด-19 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และรณรงค์เชิญชวนให้ทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพราะสามารถลดความรุนแรงของอาการป่วยและลดการเสียชีวิตได้ และในปัจจุบันตำบลเมืองฝาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19

   

อื่นๆ

เมนู